Odugovlačenje procedure: Inicijativa o smanjenju primanja u Gradskom vijeću još na “čekanju”

Nakon smanjenja vlastitih primanja gradonačelnika Fazlić Šuhreta, vijećnik Dinko Bećirspahić (SBB) je podnio inicijativu sa kojom bi ukupna primanja vijećnika po svim osnovama bila umanjena za 40%.
0 ovoj inicijativi je pisao portal usn, a kao još jednu pozitivnu političku priču iz Grada Bihaća prenijeli mediji širom Bosne i Hercegovine. Medutim, tačno prije mjesec dana je ta pozitivna priča stala, tako je nakon podnošenja te inicijative zakazana sjednica na kojoj nije bilo govora o toj Odluci, a prema informacijama sa kojima raspolaže usn ista inicijativa neće se naći ni na narednoj sjednici Gradskog vijeća.

Najodgovorniji i najmeritorniji za rad Gradskog vijeća je svakako predsjedavajudi Davor Župa (DF), koji je za portal usn kazao kako se inicijativa razmatrala na Kolegiju Gradskog vijeća, a da je jednoglasan stav Kolegija bio da se inicijativa uputi Klubovima stranaka kako bi svoj stav o Inicijativi donijeli i Klubovi stranaka, a da bi rezultat bio da Odluka bude što kvalitetnija. Na našu konstataciju da je Poslovnik o radu Gradskog vijeća u ovom slučaju zaobiden, odnosno prekršen, Župa (DF) je naglasio kako će sve biti u skladu sa Poslovnikom, ali da je ipak cilj što kvalitetnija Odluka.

Nažalost, kupovina vremena i nepoštivanje Poslovnika nije volja u ovom slučaju predsjedavajudeg vijeća, već vedine koja nije po ovom pitanju kompaktna, niti u odbijanju niti u usvajanju ove inicijative.
Poslovnik je u ovom slučaju jasan, a član 138. nije ispoštovan. Posebno iz razloga jer mišljenje gradonačelnika je poslovnički obavezno u roku od 15 dana da se dostavi, što u ovom slučaju nije ispoštovano.

Ono što je svakako pohvalno istaći da je predsjedavajući vijeća najavio ipak da će se inicijativa Bećirspahića (SBB) na dnevnom redu Gradskog vijeća naći na drugoj narednoj sjednici, koja će biti zakazana početkom februara. – piše usn.

 

Related posts