Održana proširena sjednica Vlade USK

U Bihaću, u dvodnevnoj posjeti, boravi delegacija Vlade Federacije BiH u sastavu: Fadil Novalić, premijer Vlade FBiH, Šemsudin Dedić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Edita Đapo, federalna ministrica okoliša i turizma i Edita Kalajdžić, sekretar Vlade FBiH.

Domaćin delegaciji Vlade FBiH je kantonalni premijer Husein Rošić, a posjeta je zvanično započela sinoć susretom sa privrednicima sa područja ovog Kantona. Premijer Novalić informisao je okupljene u sali Muzeja AVNOJ-a o planovima rada i projektima za predstojeći period, s akcentom na projekte koji su od interesa za ovaj federalni kanton. Istaknuo je da će, u ovoj godini, USK najviše biti zastupljen u infrastrukturnim projektima modernizacije cesta.

Danas je u Bihaću održana proširena sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona u čijem su radu sudjelovali i premijer F BiH i resorni ministri Dedić i Đapo.

Premijer USK Rošić informisao je o aktivnostima na finalizaciji izrade Programa javnih investicija USK za period 2017-2019.

Naime, Vlada USK na svojoj 29. sjednici, razmatrala je izvještaj o radu Komisije za program javnih investicija. Kantoni su bili dužni da donesu svoj Program javnih investicija u koji su uključeni projekti općina, grada, ministarstava i svih kantonalnih institucija. Propisano je da ukupna minimalna vrijednost projekta koji se kandiduje u program javnih investicija Federacije BiH 1.000.000 KM, a minimalna ukupna vrijednost projekta koji se kandiduje u Program javnih investicija Unsko-sanskog kantona 500.000 KM, dok je minimalna vrijednost za projekte na gradskom i općinskom nivou za Program javnih investicija Unsko-sanskog kantona 100.000 KM.

Zatečeni, ranije kreirani Program javnih investicija USK morao je biti ponovo razmotren s obzirom da je Vladi F BiH prošle godine dostavljeno iz kantonalnog Ministarstva privrede 30 projekata a za koje nije postojala Odluka i saglasnost tadašnje Vlade. Zato je produžen rok aktualnoj Vladi USK da svoju bazu projekata od javnog interesa uskladi sa kriterijima i kandiduje Vladi F BiH kvalitetne programe u Program javnih investicija.

Programe javnih investicija usklađuju još četiri kantona, kazao je premijer Novalić te je zaključeno da će Vlada USK u roku deset dana završiti revidiranje i usvojiti Program javnih investicija, te isti dostaviti Vladi Federacije.

– Unsko-sanski kanton neće biti zapostavljen, ali morao sam skrenuti pažnju i da ranijih godina sredstva koja su bila raspoloživa za ovaj Kanton nisu sva povučena jer nije bilo projekata. Tako na primjer, od raspoloživih šest miliona KM Služba za zapošljavanje USK povukla je samo dva miliona namjenskih sredstava za samozapošljavanje, kazao je premijer Novalić .

Ovaj radni posjet, kazali su premijeri Novalić i Rošić je konkretan vid uspostavljanja kvalitetne i projektno usmjerene saradnje viših i nižih nivoa vlasti kako bi se zajedno rangirali prioriteti od interesa koji će biti realizirani zajedničkim snagama. Zato je posjet federalne delagacije nastavljen radnim sastankom sa Šuhretom Fazlićem, gradonačelnikom Bihaća a tematski je posvećen velikim infrastrukturnim projektima.

– Ja sam prvi put zadovoljan odnosom federalnog nivoa vlasti prema Krajini i partnerskim pristupom u cilju dugoročnog razvoja ovog dijela BiH, kazao je Husein Rošić, premijer USK.

Related posts