Održana konačna javna rasprava na nacrt Zakona izmjenama i dopunama zakona o šumama

Dana 09.09.2016.godine u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona, sa početkom u 09.30 sati, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva održalo je Javnu raspravu na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama.

Uvažavajući obaveze koje proističu iz Presude Ustavnog suda FBiH, broj: U-8/14 od 12.01.2016.godine i Zaključka Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj: 01-02-4-359/16 od 22.07.2016.godine, Skupština Unsko-sanskog kantona je utvrdila tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama.
Na Javnoj raspravi iznesena su mišljenja građana, zainteresiranih organa, naučnih i stručnih institucija o tekstu nacrtu Zakona.

Related posts