Održana dva treninga iz marketinga za kandidatkinje za Gradsko vijeće Bihaća

Osnaživanje glasova i kapaciteta kandidatkinja na izbornim listama u BiH 2016. godine kroz edukaciju o internetu i društvenim mrežama

Organizacija „Glas žene“ u partnerstvu sa „One World Platform“ organizovala je dva treninga u Bihaću: 31.07. i 01.08.2016 u hotelu Paviljon sa kandidatkinjama na izbornim listama za Gradsko vijeće Bihać.

Političarke u Bosni i Hercegovini se suočavaju sa situacijom u kojoj ne dobivaju prostor u medijima, tako da u večini slučajeva glasači i glasačice nemaju informacije o kandidatkinjama. Digitalne alatke i nove tehnologije uveliko mijenjaju način komuniciranja, a ta dinamika se odražava i na komunikaciju kandidata/kandidatkinja na izbornim listama i njihovih birača/ica kroz tri modula “Upotreba društvenih mreža kao jednog od alata političke kompanje”, “Strategije pravljenja online kampanje” i “Zaštita privatnosti i sigurnost na društvenim mrežama”.

Kroz navedene modele kandidatkinje su upoznate sa alatom koji je efektivan, brz i besplatan radi promocije njihovih ličnih kampanja u toku predstojećih lokalnih izbora za Gradsko vijeće grada Bihaća.

Related posts