Održana 53.sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je jučer zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona, između ostalog, na 53.sjednici na prijedlog Sanele Ćenanović, ministrice obrazovanja, nauke, kulture, vjere i sporta Vlada USk utvrdila je Prijedlog zakona o studentskom standardu.

Prijedlog Zakona o studentskom standardu, upućen je Skupštini Kantona na razmatranje, uz obrazloženje da se kantonalnim propisom želi ova oblast urediti i stvoriti pretpostavke za kvalitetniji i sigurniji način studiranja na području Unsko-sanskom kantonu.

Troškovi života studenata ili studentski standard, u užem smislu ovisi o troškovima smještaja i prehrane. Unsko-sanski kanton nema objekte za smještaj i prehranu studenata i ne finansira prijevoz studenata. Osnovni studentski standard podrazumijeva smještaj i ishranu studenata koji studiraju izvan mjesta stanovanja i smješteni su u studentskim centrima/domovima dok prošireni studentski standard podrazumijeva sve ostale aktivnosti: manifestacije, studentsko organiziranje, nabavku studentske literature, organizovanje ili sudjelovanje u različitim studentskim programima koji osiguravaju bolji kulturni i životni standard studenata.

Ovim Prijedlogom uređuje se i oblast prava studenta na predstavljanje i udruživanje i to propisuje se da se studenti mogu organizovati kao: studentska unija; studentsko udruženje koie štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima visokoškolskih ustanova i predstavlja studente u sistemu visokog obrazovanja na području USK; studentska organizacija ili druga organizacija studenata, neovisno o obliku organizovanja, koia djeluje na visokoškolskoj ustanovi te studentsko udruženje, udruženje građana osnovano u skladu sa Zakonom i čija je djelatnost vezana uz zadovoljavanje studentskih potreba.

Dosad je zbog izostanaka jasno definisanog statusa studentskih udruženja bilo teško uspostaviti i voditi jedinstvenu i transparentnu politiku razvoja i finansiranja studentskih udruženja a sad su utvrđena načela studentskog organiziranja, obaveze visokoškolske ustanove prema studentskim oganizacijama kao i način finansiranja programa studentskih udruženja i zadaci tijela studentskih organizacija.

 

Related posts