Održana 51. sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa

Danas je održana 51. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa na čijem se dnevnom redu nakon dopune od strane načelnika Armina Halitovića našlo 16 tačaka. Materijali koji su na razmatranje ponuđeni općinskim vijećnicima tretiraju, između ostalog, korištenje javne površine, zakup poljoprivrednog zemljišta, prodaju montažnih devastiranih objekata u Poslovnoj zoni „Vatreni mlin“, visinu mjesečne naknade članovima i sekretaru OIK-a i izvršenje budžeta Općine za prva tri mjeseca ove godine.

Nakon vijećničkih pitanja od strane većine vijećnika prihvaćen je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Bosanska Krupa. To znači da će od sada, osim pravnih i fizičkih lica, na javne pozive za zakup javne površine pravo apliciranja imati i udruženja građana.

Potom je usvojen Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta na području općine Bosanska Krupa i to za područje Vranjske I, Vranjske II i Vranjske Mosura.

Nakon nekoliko neuspjelih pokušaja prodaje čeličnih devastiranih objekata u obuhvatu Poslovne zone „Vatreni mlin“, načelnik Općine Armin Halitović je na usvajanje ponudio nove prijedloge, a to su Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu i uslovima prodaje i Prijedlog odluke o odobravanju uklanjanja montažnih devastiranih čeličnih objekata i prodaje željeza uklonjenih objekata. U skladu s tim odlukama sada će s ciljem bržeg uređenja prostora pomenute zone biti raspisana dva odvojena poziva, jedan za rušenje objekata, a drugi za prodaju sekundarne sirovine.

Usvojen je i Prijedlog odluke o osnivanju i upravljanju stambenim fondom po načelu socijalnog stanovanja kao i Prijedlog pravilnika o načinu raspolaganja i korištenja šest stambenih jedinica u objektu kolektivnog stanovanja u ulici Tećija-Dolovi. Riječ je o objektu namijenjenom romskoj populaciji, a sagrađenom kroz projekt sa austrijskom humanitarnom organizacijom ASB Hilfswerk.

Većinu glasova dobio je i Prijedlog odluke o visini mjesečne naknade članovima i sekretaru Općinske izborne komisije Bosanska Krupa. Inače, pomenuta naknada određena je Izbornim zakonom BiH, a njenu visinu utvrđuje Centralna izborna komisija. U izbornom periodu članovi i sekretar imaju naknadu od 700,00 KM, a u neizbornom 210,00 KM, dok je predsjedniku OIK-a naknada uvećana za 20%.

Prihvaćen je Prijedlog odluke o dopuni Odluke o naknadi za korištenje javnog dobra u vlasništvu općine Bosanska Krupa. Tako je JKP „10. Juli“ odobreno da dug koji imaju na ime naknade za korištenje javnog dobra utroše na uređenje, odnosno održavanje deponije Vlaški Do.

Izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda za period 01.01.-31.03.2016. godine je također prihvaćen. Ukupni prihodi su izvršeni u iznosu od 2.616.614 KM što predstavlja procent od 38,20%, veći za 13,20% u odnosu na planirani iznos izvršenja za prvi kvartal tekuće godine. U ovaj iznos izvršenja su obuhvaćeni i oprihodovana sredstva iz ranijeg perioda koja se nalaze na računu općine, po raznim osnovama i imaju određenu namjenu što je u skladu sa budžetskim knjigovodstvom. U izvještajnom periodu, rashodi i izdaci su izvršeni u ukupnom iznosu od 1.621.049 KM a što čini 23,66 % u odnosu na ukupno planirane rashode od 6.850.100 KM. U ukupnom iznosu planiranih rashoda je i iznos od 200.000 KM na ime izmirenja obaveza iz prethodne godine koji se planira izmiriti iz prihoda tekuće godine, te su rashodi i izdaci tekuće godine izvršeni u iznosu od 1.421.049 KM.

Nakon razmatranja izvještaja o budžetu usvajanjem zaključka data je saglasnost ŠDP „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa za rekonstrukciju krova poslovnog prostora vlasništva Općine Bosanska Krupa.

Na današnjoj sjednici usvojen je niz akata iz imovinsko pravnih poslova, zatim Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan i Pravilnik o raspodjeli sredstava Sportskog saveza općine Bosanska Krupa za 2016. godinu, Izvještaj o radu JKP „10. Juli“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2015. godinu, Izvještaj o izvršenju Programa rada Sportskog saveza za 2015. godinu sa finansijskim planom kao i Program rada Sportskog saveza za 2016. godinu.

Da bi razmotrili i eventualno uputili svoje sugestije vijećnicima je ponuđen i tekst prijedloga zakona o značajnim datumima, događajima i ličnostima na području Unsko-sanskog kantona koji se trenutno u formi nacrta nalazi u javnoj raspravi.

Na kraju 51. redovne sjednice vijećnici su k znanju primili Informaciju o inspekcijskim nadzorima izvršenim na tržnicama u Unsko-sanskom kantonu i Informaciju Policijske uprave o stanju sigurnosti za mjesec maj 2016. godine.

Related posts