Održana 113. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je jučer zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na 113. sjednici članovi Vlade Kantona razmatrali su izvještaje o radu za prošlu godinu, te programe rada za ovu godinu: Zavoda za zaštitu kulturnog naslijeđa, Službe za zapošljavanje USK, Socijalno- pedagoške životne zajednice, domova zdravlja Bihać i Ključ, gradskih apoteka Sanski Most i Ključ, Kantonalne uprave civilne zaštite, Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, Zavoda za prostorno uređenje i planiranje, Poljoprivrednog zavoda te Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Tokom razmatranja istaknuto je da je većina kantonalnih poduzeća stabilizovala stanje i poslovala uspješno te da menadžeri sve više razmišljaju projektno, trudeći se da, u partnerstvu sa Vladom USK, privuku sredstva iz raspoloživih grantova i realizuju projekte kojima unaprijeđuju rad ustanova koje vode.

– Takav način rada smo podsticali i takvi projekti imaju potpunu podršku Vlade Kantona, kaže premijer mr.sci. Izudin Saračević.

Pohvaljen je rad Socijalno-pedagoške životne zajednice te podržan prijedlog da ova ustanova osnuje centar i u Bužimu čime bi se zaokružilo djelovanje socijalno-pedagoških centara u Unsko-sanskom kantonu. Zavod za besplatnu pravnu pomoć u prošloj je godini, uz pomoć resorne ministrice Sabine Beganović i podršku Vlade USK, proširio djelovanje uredovnim danima i na područje drugih općina, čime su dodatno olakšali i omogućili svim građanima slabijeg imovnog stanja da dobiju pravnu pomoć kad im je potrebna.
Stabilizacija stanja, u odnosu na prethodni period, zamjetna je i u Službi za zapošljavanje, gdje nastoje ne biti statističari nego aktivni sudionici i kreatori politike zapošljavanja. Rješenje višemilionskog duga, koji godinama opterećuje ovu Službu, menadžent i Vlada USK traže u saradnji sa federalnim institucijama.

Na prijedlog Tahira Nuhića, ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Vlada USK utvrdila je Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o građevinama i zahvatima od značaja za USK i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi, a za koje lokacijsku informaciju, odnosno urbanističku saglasnost izdaje ovo resorno Ministarstvo.

Obrazlažući Prijedlog oduke o uslovima, kriterijima i postupku za rspodjelu sredstava za finansiranje redovne djelatnosti kantonalnih boračkih organizacija ministar za pitanja boraca i RVI Abid Mulalić istaknuo je da su kriteriji pooštreni i preferišu projekte od značaja za boračku populaciju.

Zikrija Duraković, ministar finansija u Vladi USK predložio je, a Vlada prihvatila da se osnovica za isplatu aknotacije plaća i toplog obroka za period april-juli, za sve budžetske korisnike, zadrži na nivou prethodnog tromjesečja.

Vlada USK prihvatila je Mišljenje na Prenacrt Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu koji je obrazložila Dragana Bajrić, ministrica zdravstva i socijalne politike.

Related posts