Obnova bihaćke bolnice

Pune tri godine kantonalna bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću, oporavlja se od požara koji je uzrokovao milionske štete na objektima jedne od najznačajnijih ustanova u Unsko-sanskom kantonu.

Najveće teškoće ima hirurgija gdje zbog nerješenih operacionih sala dolazi do zastoja u radu ovog odjela, zbog čega je novi ministar Dženis Šabulić nedavno boravio u posjeti ovoj ustanovi kako bi to pitanje nanovo aktuelizirao.

“Vlada je nedavno donijela odluku koju je Skupština prihvatila o izdvajanju milion konvertibilnih maraka za rekonstrukciju dvije operacione sale, a sredstva će biti izdvojena iz dobiti unsko-sanski šuma. Mišljenja sam da cijeli taj projekat treba ići preko UNDP-a, kako bi i oni izdvojili određena sredstva i učestvovali u obnovi bolnice”, kaže ministar Šabulić.

Da se oslanjanjem na vlastite kapacitete može puno toga ostvariti, pokazuje i primjer akcije kupovine prozora koja je pokrenuta unutar bolničkog osoblja. Suština akcije bila je da uposlenici odvoje vlastita sredstva i doniraju ih za kupovinu novih prozora.

Šta je sa kadrovima?

Nekoliko ljekara je u te svrhe doniralo cijelu jednu platu, a zatim se uključila i turska razvojna agencija TIKA i donirala potrebna sredstva za dovršetak obnove stolarije na objektu “Foča” gdje je izbio požar.

“Ono što se pokušavalo dvadeset i pet godina, mi smo zahvaljujući TIKA-i uradili za vrlo kratak period. Akcija se nastavlja dalje i sad smo prešli na ovu drugu zgradu “Kasindol” i evo završili smo čelo zgrade gdje smo zamjenili prozore, za sad samo na sobama gdje borave pacijenti iz razloga što smo trenutno ograničeni sredstvima”, kaže Smail Dervišević, direktor bolnice.

U zadnje vrijeme javlja se i problem odlaska kadrova u zapadne zemlje. Međutim, iz bolnice ističu da uprkos takvom trendu, još nemaju problema sa nedostatkom ljekarskog kadra.

“Nas je u posljednih godinu dana napustilo nekoliko ljekara, ali to nije uzrokovalo nedostatak tog kadra i mi još imamo zahtjeva za zaposlenje ljekara i naravno, zavisno od potreba službi mi ih i shodno tome primamo u radni odnos. Realna prijetanja nedostatka kadrova u budućnosti javlja se kada je u pitanju srednji medicinski kadar, jer upravo oni najviše odlaze vani”, kaže direktor Dervišević.

Rješiti problem lijekova

Prema riječim ministra Šabulića u kontekstu ove priče o lječničkom kadru, oni u ministarstvu rade na osposobljavanju vrhunskog medicinskog kadra, prije svega u oblasti gastroentrologija sa RCP i kompletnom ultrazvučnom dijagnostikom i primarna kardiologija što podrazumijeva ugrađivanje stentova u cilju smanjenja odlaska pacijenta u Tuzlu i Sarajevo, te na taj način smanjili smrtnost pacijenata u putu.

“Imamo u planu da, u saradnji sa stručnjacima iz Hrvatske, prije svega dobijemo novi kadar. Da pošaljemo ljude odavde na specijalizaciju u Hrvatsku, a zatim da oni obučavaju novi kadar, te da tako smanjimo troškove koje sada plaćamo Sarajevu kada su u pitanju dvije navedene oblasti koje trenutno ne radimo, a zatim ta sredstva uložimo u obnovu bolnice”, kaže ministar Šabulić.

Teškoće se javljaju i kod nedostatka lijekova i reagnesa, a razlog su višemilionski dugovi prema dobavljačim koji još nisu sanirani. Kantonalna vlada i uprava bolnice saglasni su u tome da je dugoročno rješenje ovog problema isključivo u kreditnom zaduženju bolnice na nekim kvalitetnijim osnovama i povoljnijim kreditnim ratama.

“Kada su u pitanju lijekovi, moram istaći da već tri godine nije usklađena federalna i kantonalna lista i mi trenutno radimo na tome. Mislim da je komisija već pri kraju završetka esencijalne i bolničke liste lijekove na kojoj će biti prisutni svi medikamentni i farmakološki preparati koji su prisutni i na federalnoj listi”, ističe ministar Šabulić.

Izvor: Al Jazeera

Related posts