Obilježen 5. juni – Svjetski dan zaštite okoliša

Svjetski dan zaštite okoliša koji se održava svake godine 5. juna, i ove godine je u Unko-sanskom kantonu obilježen na najvišem nivou, odnosno održavanjem Četvrtog naučno-stručnog skupa. Organizatori skupa koji je imao obilježje međunarodnog učešća, bili su Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona koje je ujedno sufinanciralo događaj i Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

Četvrti naučno-stručni skup održan je 1. i 2. juna 2016. godine u Bihaću, a na istom je bilo prisutno oko 150 učesnika iz Bosne i Hercegovine i šireg regiona, odnosno predstavnici, državnih, entitetskih, kantonalnih i općinskih nivoa, naučno-obrazovne zajednice, instituta i zavoda, javnih i privatnih preduzeća, te nevladinih organizacija.

Skup je proglasio otvorenim ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona Tahir Nuhić, a brojnim učesnicima skupa pozdravnim govorima obratili su se: premijer Unsko-sanskog kantona, dekan Biotehničkog fakulteta, rektor Univerziteta u Bihaću, predsjednica organizacionog odbora skupa, gradonačelnik Bihaća.

U okviru Naučno stručnog skupa, održan je Okrugli stol na temu: Skladištenja ili odlaganja RAO u Trgovskoj gori – prekogranični uticaj i rizici za BiH i njegovo stanovništvo. Uvodničari na istome bili su: prof.dr.sc.Edin Delić, Tahir Nuhić, ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, Jasmin Emrić, poslanik u Parlamentu BiH, Emir Dizdarević, direktortor Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Bosne i Hecegovine, Edita Đapo ministrica Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH, Srebrenka Golić ministrica Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Fuad Čibukčić, direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

U dva dana koliko je trajao Četvrti naučno-stručni skup, održano je oko 70 prezentacija, predavanja i poster prezentacija, a predavači su bili između ostalih eminentni stručnjaci sa sveučilišta, univerziteta i veleučilišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije. Obzirom da je ovogodišnji moto Svjetskog dana zaštite okoliša bio „Go Wild for Life“ održana je promocija filma ”Tragom medvjeda zvanog Ljutoč BH 001”.
Teme koje su dominirale ovogodišnjim naučno-stručnim skupom bile su: upravljanje otpadom, energetska efikasnost, zaštita ekosistema, okoliš, hrana i zdravlje, ekološka poljoprivreda. Predstavnici Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona pored učešća na Okruglom stolu, također su uzeli učešće sa dvije prezentacije koje su se odnosile na energetsku efikasnost i upravljanje otpadom.

Podsjećamo, Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. juna na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu, koja je bila posvećena okolišu i na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda.

Related posts