Obavijest o prekidu električne energije u Bihaću i Cazinu

Zbog planiranih radova Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać na elektro-energetskim objektima, doći će do prekida u isporuci električne energije kupcima.

Bihać, dana 27.12.2016.godine

Od 12:00 do 13:00 sati trafo-područje HARMANI 2 : Tržni centar NELI, Zgrade H-10 i H-11, Ul. 5.korpusa i Ul. Metereološka;

Od 13:00 do 15:00 sati za trafopodručje HARMANI 3-TAFO 1: Zgrada H-15 ulazi 1,2,3,4 i 5, Zgrada H-17, Škola Harmani 2, Zgrada H-16 i Zgrada-Kovačević.

Zbog planiranih radova Elektroprijenosa BiH T/J Bihać na elektro-energetskim objektima, doći će do prekida u isporuci električne energije kupcima na širem području općine Cazin.

Cazin, dana 28.12.2016.godine

Od 12:00 do 14:00 sati kupci trafopodručja: Miostrah, Elkasova rijeka, Liđani, Ljubijankići 1 i 2, Elkići, Ponjevići 1 i 2, Fejzagići, Bečići,VODOVOD LJUBIJANKIĆI, Kržalići-Pivnice, Gornja Koprivna, Gornja Koprivna 2 i 3, Gornja Koprivna-VODOVOD, Osmančevići, GSM-SLJEME, Duratovići-Mrtolosi, Mizići, Toromani, Donja Koprivna 1, CAZINKA Koprivna, Donja Koprivna-Rakovići, Cazika, Valionica, Sulići, Čizmići,Čizmići 2, Slatina 4-Škola, Slatina 1, 2 i 3, Semanići, Ćuprija, ŽELJEZARA, Ćuprija-Zanatski Centar, Memića Brdo 1 i 2, Donji Memići, KREHIĆI-VODOVOD, Šolići, Sivići, Podgredina 1 i 2, Mehulići, Stijena VODOVOD-Centar, Vilenjača-Škola, Vilenjača Poljane,Vilenjača Centar, Tatari, Šukani, Gnjilavac 2 i 3, Gnjilavac Durići, Gnjilavac Badići, Delalići, RP Stijena, Japića Brdo, Polje 1, Herića Brdo, Polje VODOVOD, Polje Čataci, Glogovac 1 i 2, Silići 1 i 2, Donji i Gornji Nuhići, Vilenjača Poljane, Mehmedovići-Podgredina, Vilenjača VODOVOD, Farma Musića Bare, PILANA BUDO „S“, Donji Malići, Stijena Nuhići, Stijena 1 i 2, Stijena 3-Kaljikovići, Stijena-Ilijaševac, Dehidratorska-Sivići, VODOVOD-SIVIĆI, Zmajevac, Bajrići, FARMA BAJRIĆI, BAJRIĆI SKLADIŠTE, GSM REPETITOR GOMILA, Prošići 1 i 2, Ostrožac Durići, Ostrožac Brdo 1, Ostrožac 1, Ostrožac Škola, Prošići, Ostrožac Centar, SEDRA, Ostrožac Grad, Handanagići, Srbljani GSM REPETITOR SEDRA, Tatari, Šukani, Gnjilavac 2 i 3, Delalići, Gnjilavac Badići, Gnjilavac Durići, Gnjilavac 5, Polje 2, Brezik, Selimovići, Stijena 4-Hepići, Miostrah 5-Beganovići, Miostrah 1 i 2, Begići, GSM REPETITOR MIOSTRAH, Miostrah 4-Jašaragići, Rarvoj, Rajak 2, Begove Kafane, Ćoralići 2-Škola, TPP-Tvornica praškacih proizvoda, Rajak, MLIN ĆORALIĆI, Hušići, Mutnik 1 i 2, Mutnik Harbaši, Gornji Kapići, Ćoralići-Križ 1 i 2, PEKARA KAPIĆI, FIKO KENDA KOMERC, ROBOT, Kapići 2 i Lojićka, VODOVOD VIGNJEVIĆI, Mala Lisa, Mala Lisa 3 i 4, INCEL 1 i INCEL 3, Šepići, Šepići 2, Šturlićka Platnica, Sabljakovići, Liskovac 1, 2 i 3, Kudići 1 i Kudići 2-VODOVOD, Rošići, Mujakići, Pećigrad Prepumpna, Gornja Lučka 1 i 2, Donja Lučka Kajtezi, Pećigrad 1, 2 i 3, Škrgići, Kralača Mrcelji, Krakača 1, 2 i 3, Visibaba, Hadžići Ćatići, Krakača Vodovod, Mrkovine, Đogići, Abdići, Šarići i Miskići;

Od 12:00 do 12:20 i od 14:00 d0 14:20 sati kupci trafopodručja: GSM TAHIROVIĆ, DŽEHVERUŠA, Selište, Pajića Potok, Karaula, Gečeti, Hairlahovića Brdo, Kolišta, Japića Brdo, Klen, Žegar, Strane, Gornji Grad, Alagića Ograde, Klisa 1 i 2, Dom Zdravlja, Bolnica, Mlin, Dvorana,Cazinski Puškari, Klupe 2, BOSNA, CAZINKA CAZIN, ALINAC, Centar 1, 2, 3 i 4, HOTEL, Bačve, HADŽIĆI VODOVOD, Hadžići, Medik-skokovi, Skokovi 1, BREZOVA KOSA-VODOVOD, Brezova Kosa-Kličići, Žunići, Mahmutovići, Hadžići 3-Jusin put, Šišići, Hadžići-Spahići,Bolnica 2, Lamela, Hasan Brkić, Osmanagići, Mala Lisa 2, Ćuprija-Škola;

Dana 28.12.2016.godine (srijeda) i 29.12.2016. godine (četvrtak)

Od 06:00 do 06:20 sati kupci trafopodručja: SEPARACIJA HUREMAGIĆ, BETONARA i ASFALTNA BAZA, VODOVOD DŽEHVERUŠA, Horozovići-Misaljevići, Huremagići, CIGLANA 1, RP ĆORALIĆI;

U slučaju vremenskih neprilika radovi mogu biti otkazani!

Related posts