NSRS donijela jednoglasnu odluku: Referendum o Danu RS 25. septembra

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici Odluku o raspisivanju referenduma o Danu RS-a, kao i odluku o imenovanju Komisije za njegovo sprovođenje.

Zastupnici o Narodnoj skupštini RS-a sa 63 glasa za usvojili su Prijedlog odluke u kojem stoji da će referendum o danu manjeg bh. entiteta biti održan 25. septembra i da se raspisuje na teritoriji cijele Republike Srpske.

Referendumsko pitanje o kojem će se građani Republike Srpske izjasniti glasi: “Da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske?”.

Ova odluka uslijedila je nakon što je Ustavni sud BiH reagujući na apelaciju člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića donio odluku da obilježavanje 9. januara kao Dana RS-a nije u skladu sa državnim ustavom.

Ubrzo nakon toga predsjednik RS-a Milorad Dodik najavio je raspisivanje referenduma, a što je izazvalo oštru reakciju domaćih i međunarodnih zvaničnika. Političke stranke iz RS-a koje pripadaju suparničkim političkim opcijama, SNSD i stranke okupljene oko Saveza za promjene, u Parlamentarnoj skupštini BiH predložile su ukidanje stranih sudija u Ustavnom sudu BiH što nije dobilo podršku.

SNSD i SDS tražile su i da se z Krivičnog zakona BiH izbriše član koji glasi: “Službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, institucijama entiteta ili institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koja odbije da izvrši konačnu i izvršnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine ili Doma za ljudska prava, ili sprečava da se takva odluka izvrši, ili na drugi način onemogućava njeno izvršenje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina”. Ni ovaj prijedlog stranaka iz RS-a nije usvojen.

Podsjećamo, 29. novembra 2015. godine, u povodu spomenute Odluke Ustavnog suda BiH, predsjednici svih relevantnih političkih stranaka iz Republike Srpske, predstavnici institucija vlasti Republike Srpske, kao i predstavnici Republike Srpske u institucijama vlasti u institucijama države Bosne i Hercegovine, potpisali su zajedničku Izjavu u kojoj se, između ostalog traži da Ustavni sud BiH poništi Odluku od 26. novembra 2015. godine, kao i da predstavnici RS zahtijevaju od Parlamentarne skupštine BiH da u roku od 120 dana usvoji Zakon o Ustavnom sudu BiH po kojem Ustavni sud BiH neće imati strane sudije u svom sastavu.

U Izjavi, također stoji i da ukoliko u roku od 120 dana od potpisivanja Izjave Parlamentarna skupština ne usvoji Zakon o Ustavnom sudu BiH, političke stranke će u tom roku donijeti Odluku da li će učestvovati u daljem radu institucija BiH.

“S obzirom na činjenicu da je od potpisivanja ove Izjave prošlo više od sedam mjeseci, a da su bošnjačke političke stranke u Parlamentarnoj skupštini BiH blokirale usvajanje Zakona o Ustavnom sudu BiH, smatramo da su ispunjeni svi uslovi navedeni u Izjavi političkih predstavnika Republike Srpske, kao i da postoji opravdana potreba, a na osnovu člana 70. tačke 5. Ustava Republike Srpske i Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, za donošenjem Odluke o raspisivanju republičkog referenduma o Danu Republike”, navodi se u Prijedlogu odluke.

Related posts