Novih 50 eura u opticaju od 4. aprila

Kroz dvije sedmice nova novčanica od 50 evra pustiće se u opticaj. Tačnije, 4. aprila, objavljeno je na stranicama Evropske centralne banke (ECB)

Nova novčanica od 50 evra predstavljena je 5. jula 2016. godine u ECB-u u Frankfurtu na Majni u Njemačkoj. Riječ je o četvrtoj novčanici iz serije Evropa, a prethodile su joj nove novčanice od 5, 10 i 20 evra, koje su već izdane.

Nova serija novčanica nazvana je serija Evropa zato što dva zaštitna obilježja sadržavaju portret Evrope, lika iz grčke mitologije po kojem je naš kontinent nazvan.

Novčanica od 50 evra najčešće je upotrebljavan apoen i čini 45 odsto evronovčanica u opticaju. Broj novčanica od 50 evra u opticaju veći je od ukupnog broja novčanica od 5, 10 i 20 evra u opticaju. Osim toga, broj novčanica od 50 evra u opticaju gotovo je jednak ukupnom broju svih apoena u opticaju na kraju 2002. godine u kojoj su evronovčanice i evrokovanice prvi put puštene u opticaj.

U sve evronovčanice ugrađena su razna zaštitna obilježja kako bi ih se zaštitilo od krivotvorenja.

Na novoj novčanici od 50 evra je prozor s portretom, novo i inovativno zaštitno obilježje koje je prvi put upotrijebljeno na novčanici od 20 evra iz serije Evropa. Kada pogledate kroz novčanicu prema izvoru svjetlosti, na prozirnom prozoru u gornjem dijelu holograma pokazaće se portret Evrope, lika iz grčke mitologije, vidljiv na objema stranama novčanice.

Portret je vidljiv i u vodenom znaku. Na licu novčanice nalazi se “smaragdna brojka”, sjajna brojka koja, kada se novčanica nakreće, mijenja boju iz smaragdnozelene u tamnoplavu, i na kojoj se vidi svjetlosni efekt, odnosno svjetlost koja se miče gore-dolje.

(index.hr)

Related posts