Nezakonite javne nabavke u Graničnoj policiji: Kako su se nabavljali automobili, košulje, čarape…

Revizorski izvještaj za 2015. godinu Granične policije BiH pokazao je da je u proceduri javnih nabavki bilo nezakonitosti, a proceduru je provodio Odjel za javne nabavke i logistiku čiji su članovi u isto vrijeme bili članovi Komisije za javne nabavke.

Time je proces kontrole javnih nabavki otvoren za moguću korupciju, zaključeno je u revizorskom izvještaju. Sve to potvrđeno je i činjenicom da su javne nabavke mnogo puta vršene u direktnim sporazumima, što najčešće potvrđuje da nije bilo adekvatnog planiranja nabavki, te se sve radilo u posljednji momenat.

Odluka o nabavci motornih vozila donesena je 6. jula 2015. godine i pokrenut je otvoreni postupak u ukupnoj planiranoj vrijednosti od milion i 812 hiljada KM. Agencija Patria pisala je o nabavci luksuznog automobila ‘Pasat’ od 51.300 KM, te o terenskom vozilu ‘Tuareg’ od 102 hiljade KM, uz dodatne dijelove vrijednosti od još 6 hiljada KM. Radi se o nabavci luksuznog automobila na koji imaju pravo samo članovi Predsjedništva BiH iako su ih sebi kupili direktor i zamjenik direktora Granične policije BiH Zoran Galić i Zijad Srabović.

U 2015. godini ukupno su kupljena 32 automobila isključivo kod jednog dobavljača „MRM“ d.o.o. Ljubuški i plaćena su 1.600.000 hiljada KM.

U nabavci uniformi kao kriterij je navedena najniža cijena. Tenderskom dokumentacijom je predviđeno zaključivanje sporazuma sa više ponuđača. U GP-u se nisu toga pridržavali.

Kako sa automobilima tako i sa svim drugim javnim nabavkama, pa i odjeće i obuće GP nije poštovala Zakon o javnim nabavkama. Kupljene su košulje i majice za milion i 893 hiljade KM, pantalone za 900 hiljada KM, čarape za 111 hiljada KM, te jakne za milion i 90 hiljada KM. U svim ovim slučajevima, prema revizorskom izvještaju, riječ je o nepoštivanju zakonske procedure. Mnogima je zbog toga bila sumnjiva i cijena košulja od gotovo 45 KM po komadu.

Kršenje Zakona o javnim nabavkama pokazuje da je u tom poslu bila vrlo moguća korupcija unutar djelovanja i rada Granične policije. Revizorski izvještaj je ozbiljno upozorenje na nezakonitosti u Graničnoj policiji BiH.

Related posts