Nevrijeme donijelo probleme: Štete na poljoprivrednim usjevima, na području Ilijaša dva nova klizišta

Jaka kiša u Zenici, praćena gradom, napravila je štetu na poljoprivrednim usjevima, na krovovima kuća i automobilima na području mjesta: Raspotočje, Poljice, Lukovo polje, Klopče, Prašnice i Bilimište, kaže se u izvještaju Federalne uprave civilne zaštite za protekla 24 sata.

Jak grad u potpunosti je uništio povrće i voće. Došlo je do začepljenja odvoda, šahtova i propusta za vodu koji nisu mogli da prime veliku količinu vode. Voda je poplavila podvožnjak na ulazu u naselje Blatuša, raskrsnicu za skretanje u naselje Lukovo polje.

Usljed jake kiše došlo je do prodora vode u podrumske prostorije Kantonalne bolnice Zenica, potvrđeno je sa odjela Ortopedije, Traumatologije i Psihijatrije. Voda je prodrla zajedno sa fekalijama pa je dio pacijenata premješten. U toku je čišćenje i sanacaija te dezinifekcija prostorija.

Zbog značajnih oštećenja zabranjena je upotreba stadiona Kamberovića polje. Jak vjetar odnio je dijelova krova sa stadiona koji su izgrađeni od polikarbonata, usljed čega je došlo do prodora vode u prostorije stadiona. Naloženo je zatvaranje stadiona Kamberovića polje, te je iz preventivnih razloga isključena i električna energija, da bi se izbjegla teža havarija.

Na više lokaliteta u Vrešu pričinjena je velika materijalna šteta, ugrožena su materijalna dobra i ljudi. Na putnom pravcu R 444 došlo je do ponovnog aktiviranja klizišta “Kapija“ i prekida u saobraćaju na putnom pravcu Vareš- Breza-Podlugovi te je došlo do pojave još dva klizišta u naselju Pajtov Han i ispod benzinske pumpe „Butmir“ (Vareš Majdan).

U prekidu je saobraćaj na lokalnim putnim pravcima: Vareš- Stupni Do, Vareš-Pajtov Han-Budoželje, Vareš-Pajtov Han-Striježevo, Vareš-Pržići i Dabravine–Kadarići, do prekida saobraćaja došlo je zbog pojave klizišta, velikih oštećenja kolovoza usljed velikih bujica i nanošenja materijala na kolovoz. Najteže je stradalo naselje Stupni Do, gdje su evakuirani građani iz pet (5) stambenih objekta zbog aktiviranja klizišta. Usljed klizišta oštećeni su stambeni objekti, stradao je određeni broj stoke i oštećena je putna infrastruktura. Trenutno mehanizacija i dalje radi na otklanjanju posljedica. Prohodan je regionalni put od Breze prema Varešu.

U MZ Mir došlo je do oštečenja lokalnog puta kao i ugrožavanja stambenih objekata.

U MZ Dabravine, naselje Hodžići uslijed izlijevanja rijeke Stavnje iz korita poplavljena su četiri (4) stambena objekta i ugroženo je kompletno naselje Hodžići.

U naselju Luke, došlo je do aktiviranja jednog klizišta čime je ugrožena komunikacija na lokalnoom putnom pravcu Dabravine-Luke-Pomenići-Kadarići.

U centru Vareša došlo je do izlijevanja Bukovog potoka te začepljenja kolektorskog sistema “Bukov potok“, uslijed čega je došlo do ugrožavanja velikog broja stambenih objekata i pričinjena je znatna materijalna šteta na privatnim stambenim objektima u ulici Put Mira i Čaršija, kao i objekata stare Crkve, OŠ Vareš, Tekije, kao i kompletnog zanatskog centra sa trgovinama i ugostiteljskim objektima.

Prema prvim procjenama uništene su gotovo sve ratarske kulture, naročito zasadi jagodičastog voća.Na privremenoj sanaciji terena i svih nastalih posljedica angažovana su sredstva i meanizacija JKP Vareš, JP ŠPD ZDK – PJ Vareš, Porobić d.o.o Zavidovići.

Na području općine Žepče uslijed jake kiše potpuno je bila prekinuta dionica lokalnog puta prema zaseoku Jastrebac u MZ Željezno polje. Uspostavljen je alterativni pravac preko zaseoka Mjestova Ravan, tako da je ovo selo povezano sa Željeznim poljem. Selo Šahmani je i dalje odsječeno i to na mjestu puta gdje je i prije bilo klizište uzrokovano poplavama 2014. godine. Velikom količinom vode u vidu bujice ranije sanirano klizište je ponovo aktivirano. Takođe na više mjesta put je podkopan i oštećen u vidu zemljanih nanosa. Radna mašina je na terenu i intezivno se radi na sanaciji puteva. Rijeka Željeznica je za kratko vrijeme brzo porasla što se tiče vodostaja i izlijevala se u priobalnim područjima, kao i u blizini dvije kuće na području mjesta Donja Golubinja. Kuće se nalaze u neposrednoj blizini magistralnog puta M-17, u pravcu skretanja prema Željeznom Polju. Rijeke Željeznica i Papratnica vratile su se u svoja korita i normalnog su vodostaja.

Dionica lokalnog puta prema zaseoku Jastrebac u MZ Željezno Polje je prohodna. Za selo Šahmani trenutno se radi na sanaciji i pravljenu novih propusta, koji su zatrpani te je i putna komunikacija i dalje prekinuta. Mehanizacija je na terenu i intezivno rade na sanaciji puteva. Kiša koja je padala u manjem obimu nije prouzrokovala nove štete.

Stanje na ugroženim područjima općine Ilijaš se polako normalizije. Općinski štab civilne zaštite jučer je angažovao tri mašine na raščišćavanju terena i otklanjanju posljedica jakog nevremena. Registrovana su dva nova klizišta na lokalitetima Medojevići i Bokići. Stanje prirodne nesreće koje je proglašeno za ugrožena područja je i dalje na snazi. U cilju koordinacije na preduzimanju neophodnih mjera zaštite i spašavanja na ugorženom području je u toku jučerašnjeg dana bio direktor Kantonalne uprave civilne zaštite.

(Faktor.ba/Foto: Arhiv)

Related posts