Nastavljeno suđenje Muhamedu Budmiću, osumnjičenog za ubistvo advokatice Jasmine Koričić

Pred Kantonalnim sudom danas je nastavljen postupak protiv Muhameda Budmića, osumnjičenog za ubistvo bihaćke advokatice Jasmine Koričić 13. februara prošle godine.

Iako je za danas bilo predviđeno, svjedočenje Elmire Karahasanović, šefice Odsjeka za biološka istraživanja Federalne uprave policije, ono nije održano zbog ranije preuzetih obaveza vještaka. Tužilaštvo je kao dokaz predočilo spise Općinskog suda u Cazinu, pred kojim je ubijena Jasmina Koričić zastupala suprugu optuženog u parničnim postupcima raspodjele imovine i naknade štete.

Pred Općinskim sudom u Cazinu vođena su četiri parnična postupka između bivših supružnika. Sporovi su se ticali izmjene odluke o izdržavanju bivše supruge, utvrđivanja bračne stečevine, diobe posjeda nekretnina i naknade štete zbog nasilja u porodici i nanošenja tjelesnih povreda supruzi od strane optuženog Budimlića. Prema riječima tužiteljice Azre Ibrahimpašić, iz dokaza je vidljivo koliko je ubijena advokatica predano branila svoju klijenticu, što može dovesti do motiva njenog ubistva, ali i to koliko su bili narušeni odnosi među bivšim supružnicima.

S druge strane, branilac Hamdija Veladžić smatra da izneseni dokazi ne mogu biti dovedeni u vezu sa ubistvom Jasmine Koričić što će i dokazati u nastavku suđenja. Naglasio je da tokom vođenja tih postupaka nije bilo incidentnih situacija između optuženog i advokatice Koričić kao braniteljice njegove supruge.

Kako je od posljednjeg održanog ročišta prošlo više od 30 dana, tužiteljica je ponovo pročitala optužnicu koja je protiv Muhameda Budimlića podignuta 25. augusta prošle godine, um kopjoj se, između ostalog, navodi da je krivično djelo učinjeno iz osvete, postavljanjem eksplozivne naprave ručne izrade ispred advokatske radnje ubijene Jasmine Koričić. Optužnica navodi da je Budimliću pomogla NN osoba, za koju odbrana smatra da ne postoji, tvrdeći da tužilaštvo nije uspjelo utvrditi o kome se radi niti iznijeti dokaze o njenom postojanju.

Muhamed Budimlić i dalje kategorički negira da je počinio ovo krivično djelo.

Novo ročište zakazano je za 1. septembar, kada će svoje iskaze iznijeti Elmira Karahasanović i Maja Martinović – Muk iz Odsjeka za biološka vještačenja i DNK analizu Centra za forenzičku i informatičku podršku Federalne uprave policije.

rtvusk.ba

Related posts