Nastavlja se rad na Strategiji prema mladima USK

Predstavnici Instituta za razvoj mladih KULT (3. oktobra. 2016. godine) posjetili su Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Na sastanku je razgovarano o ranije pripremljenom nacrtu Strategije prema mladima za ovaj kanton.

Na sastanku su bili predstavnici ministarstva i Instituta zaduženi za koordiniranje radne grupe, a govorili su o svim aspektima nacrta ovog dokumenta, te na koji način se pojedine oblasti u samoj Strategiji mogu još unaprijediti i konkretizirati u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.

Sastanak je bio i prilika da se obje strane osvrnu na način saradnje i modele za dalju međusobnu podršku. Dogovoreni su rokovi u kojima će resorno ministarstvo dostaviti komentare radne grupe, a Institut će raditi na poboljšanju dokumenta u skladu sa komentarima.

Strategija prema mladima USK obuhvata oblasti:

• Rada, zapošljavanja i poduzetništva mladih,

• obrazovanja i nauke,

• socijalne brige,

• zdravstvene zaštite,

• sigurnosti,

• kulture i sporta,

• aktivizma (učešće, volontiranje i mobilnost) mladih.

Svrha donošenja Strategije je poboljšati položaj mladih u Unsko-sanskom kantonu kroz stvaranje odgovarajućih uslova za bolji i efikasniji dijalog, te još funkcionalniju koordinaciju aktera odgovornih za pitanja mladih u ovom kantonu.

Strategija se odnosi na period 2016. – 2020., a bit će kreirana na osnovu rezultata istraživanja o stanju i potrebama mladih.

Unsko-sanski kanton jedan je od prvih kantona koji je pristupio izradi Strategije, a u kreiranje su uključene razne interesne strane koje će ponuditi rješenja konkretnim i brzim mjerama.

Related posts