Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2017. godinu: Grad Bihać maćeha za prigradske i ruralne mjesne zajednice?

Nakon što je gradonačelnik Šuhret Fazlić preuzeo kormilo Grada Bihaća i obećanja da će Budžet usvojiti u zakonskim procedurama, gradonačelnik Fazlić prema izvorima portala USN.ba još službeno nije u proceduru uputio niti nacrt Budžeta za 2017. godinu.

Podsjetimo da je na snazi odluka o privremenom finansiranju, ali istekom mjeseca marta, ističe i odluka o privremenom finansiranju, a samim tim Bihać dolazi u poziciju u kakvoj još nije bio. Da nastupi mjesec april bez usvojenog najznačajnijeg dokumenta za Grad Bihać.

Iako još službeno nije odredio svoj nacrt Budžeta za 2017. godinu i uputio ga gradskim vijećnicima na usvajanje, gradonačelnik je u protekloj sedmici nastojao da u pregovorima sa svojim koalicionim partnerima nađe najbolje rješenje i zajednički jezik do čega po svemu sudeći nije došlo.

Naime, prema planu Zavoda za prostorno uređenje za 2017. godinu potpuno su isključene ruralne i prigradske mjesne zajednice, sa iznos od skoro 2 miliona KM će biti uložen za rekonstrukciju gradskih ulica u projektu KfW-a.

Ono što je važno naglasiti da je u Nacrtu, koji napominjemo još nije upućen u proceduru, rashod za plaće povećan za preko 150.000 KM, a ukupan Budžet bi trebao da iznosi 25.740.910,00 KM.

Ovo je druga poruka gradonačelnika stanovnicima prigradskih i ruralnih mjesnih zajednica, podsjetimo da je Gradsko vijeće potpuno izmijenilo prijedlog gradonačelnika da se ogromnoj većini učenika ukine besplatan prevoz, međutim reakcijom Gradskog vijeća isti prijedlog gradonačelniku nije usvojen.

Kada će Budžet Grada Bihaća za 2017. godinu biti upućen u proceduru i da li će biti usvojen u okvirima zakonskih rokova ostaje nam da vidimo.

Related posts