MUP USK: Usvojena žalba jednog kandidata i poništena lista uspješnih kandidata za čin mlađi inspektor

Policijski odbor je poništio listu kandidata za čin mlađi inspektor u MUP USK. Prema dokumentu objavljenom na oglasnoj ploči u MUPu USK, usvojena je žalba kandidata te će biti ponovljena procedura testiranja.

Pročitajte kompletnu obavijest Komisije koja je provela proceduru:

Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije MUP-a USK-a za početni čin mlađi inspektor objavljen u sredstvima javnog informisanja dana 23.07.2016.godine, da je Policijski odbor svojim rješenjem broj: 05-01/02-34-2-44/16 od dana 09.11.2016.godine usvojio žalbu kandidata za policijskog službenika pod širfom 077, izjavljenu na Listukandidata koji su uspješno završili testiranje i stekli uvjet za nastavak daljeg procesa odabira broj: 05-04/01-3-34-270/16 od 03.10.2016.godine.

Policijski odbor je poništio naprijed navedenu Listu i predmet vratio prvostepenomorganu –Komsiji za izbor policijskih službenika u čin mlađi inspektor na ponovni postupak.

Rješenjem je naloženo Komisji da održi ponovno testiranje, odnosno ponovi “posebni pisani test” sa svim kandidatima koji su prostupili testiranju dana 20.09.2016.godine.

Također, Policijski odbor je Komisiji naložio da izvrši ponovno testiranje fizičkih sposobnosti svih kandidata koji zadovolje na “posebnom pisanom testu” i steknu uslov za pristup “testu fizičke sposobnosti”, te nakon završenog testiranja sačini Listu kandidata koji su uspješno završili testiranje, te stekli uslov za nastavak daljeg procesa odabira.

Napomena:

Obavještavaju se kandidati koji su pristupili “posebnom pisanom testu” održanom dana 20.09.2016.godine da redovno prate obavještenja putem oglasne ploče i web stranice MUP USK Bihać o datumu, mjestu i vremenu održavanja ponovljenog “posebnog pisanog testa”.

Related posts