Muhamed Čavkunović: Vlast u Bihaću približiti običnom čovjeku

Muhamed Čavkunović, poznati privrednik iz Bihaća jedan od je od najuspješnih ljudi u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju razvoj poduzetništva na ovim prostorima.

Ovaj decenijama vrijedni Krajišnik na lokalnim izborima u oktobru ove godine nosilac je liste Saveza za bolju budućnost (SBB).

Privredno društvo “Čavkunović Bau” bavi se graditeljstvom, ugostiteljstvom, finalnom preradom drveta i drugim djelatnostima te zapošljava 350 radnika. Njegova kompanija drži lanac bau-centara u četiri krajiška grada.

Od 2015. godine Čavkunovićevo preduzeće osnovalo je Metro Market koji se bavi trgovinom prehrambenih proizvoda.

Po svim savremenim standardima, regulativnim odredbama Evropske unije, najvažnija vlast je ona koja je najbliža čovjeku. Dakle, lokalni nivo vlasti je od ključne važnosti za funkcioniranje sistema.

Kao vijećnik Gradskog vijeća, biću opredjeljen u naredne četiri godine raditi na osiguranju uvjeta za što širu participaciju građana u upravljanju lokalnom zajednicom. Da bismo to ostvarili, moramo vratiti dignitet Gradskog vijeća Bihaća kao institucije, koji je nažalost degradiran u proteklom periodu. Svakodnevni kontakti sa građanima, otvorenost za sugestiju i kritiku, pronalaženje načina za ažurno rješavanje svakodnevnih problema i podizanje kvalitete života u Bihaću mora biti naš kontinuirani zadatak. Moramo osigurati transparentno i kvalitetno upravljanje javnim finansijama, ljudskim potencijalima i stvoriti ambijent u kojem će svaki Bišćanin biti u prilici da iskoristi svoj vlastiti potencijal. Na taj način, biće adekvatno iskorišteni i naši turistički, privredni i prirodni resursi. Sadašnja generacija mora biti svjesna da će naš rad doći na ocjenu i valorizaciju pred buduće naraštaje. Učinit ćemo sve da buduće generacije budu zadovoljne našim postupcima i radom.

Podrška poljoprivrednoj proizvodnji, podrška poduzetništvu, izrada i implementacija aktivnih politika zapošljavanja mladih će biti u fokusu mog interesovanja kao gradskog vijećnika. Grad kao jedinica lokalne samouprave ima i vlastite nadležnosti u kontekstu borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. U tom kontekstu, kao zakonodavno tijelo moramo se sistemski pozabaviti s tom problematikom, ističe Muhamed Čavkunović, nosilac liste SBB za Gradsko vijeće Bihać.- piše krajina.

Related posts