Ministarstvo za boračka pitanja Federacije ispunilo obećanje: Prednacrt zakona o pravima boraca upućen kantonima

Sada svih deset kantonalnih skupština ima zadatak da u roku od 30 dana o Prednacrtu iznese mišljenje, rekao je Salko Bukvarević.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata ispunilo je obećanje dato pripadnicima boračkih organizacija i Prednacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica, i prije isteka zadatog roka, uputilo je jučer kantonalnim skupštinama na mišljenje. To nam je potvrdio Salko Bukvarević, federalni ministar za boračka pitanja.

Mišljenje skupština

-Prednacrt je upućen i kantonalnim ministrima za boračka pitanja, kao i boračkim organizacijama, kako bi bili u toku. Sada svih deset kantonalnih skupština ima zadatak da u roku od 30 dana o Prednacrtu iznese mišljenje. Ukoliko u tom roku ne iznesu mišljenje, smatrat ćemo da su saglasni sa tekstom. Potom se Prednacrt upućuje Vladi FBiH na razmatranje, a Federalna vlada će u formi nacrta zakon uputiti Parlamentu Federacije BiH. Mi smo ispunili svoju obavezu. Zapravo obećanje koje smo dali predstavnicima boraca na posljednjem sastanku u Sarajevu – rekao nam je Bukvarević.

Novi Zakon o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica predviđa naknadu u visini od 25 posto od prosječene plaće u Federaciji BiH za najugroženije demobilisane borce, koji nemaju nikakvih primanja. Odnosi se na borce koji dožive 60 godina i borce žene sa 50 godina života koji nemaju nikakvih prihoda. Također, omogućava borcima pravo na liječenje, ovjeru zdravstvene knjižice, bez obzira na to da li je poslodavac uplatio zdravstveno. Novim zakonom demobilisani borci će imati prednost pri zapošljavanju.

Maloljetni borci

Prvi put maloljetni borci će dobiti svoje mjesto u zakonu, a do sada nisu bili prepoznati. Imat će pravo na liječenje, školovanje, prekvalifikaciju, zapošljavanje. Također, u ovom zakonu je definisano da su sastavni dio oružanih snaga i pripadnici MUP-a.

Podsjećanja radi, demobilisani borci nemaju svoj zakon od 2009. godine, kada je tadašnji zakon stavljen van snage, a razlog je bio kolaps uzrokovan isplatom boračkih dodataka za nezaposlene borce u visini od 158 KM.

(E. Duvnjak – Šalaka/Faktor.ba/J. Brutus)

Related posts