Skupština Unsko-sanskog kantona na vanrednoj sjednici održanoj krajem prošle školske godine, bavila se sudbinom Katoličkog školskog centra u Bihaću. Podsjetimo usvojen je poseban zakon, zahvaljujući kojem su vericirane diplome učenika koji su do tada pohađali Srednju medicinsku školu u ovom Centru.

Na elaborat o osnivanju te škole, s obzirom da je prethodno rješenje poništeno početkom ove godine, data je saglasnost Skupštine, uz uslov da osnivač – Banjalučka biskupija osigura sredstva za njen neometan rad, što znači da se on neće više nansirati iz budžeta Kantona, izuzev ukoliko bude interesa
za pohađanje Opće gimanzije.

Trenutno KŠC radi na osnovu privremene odluke donesene na sjednici Skupštine USK 22. juna, jer je u elaboratu o radu Medicinske škole uočeno nekoliko zakonskih propusta koji se prije svega odnose na finansiranje.

Početak nove školske godine se bliži, međutim kako doznajemo garancija za finansiranje
medicinske škole dostavljena je samo za jednu godinu.

Ukoliko se ne dostavi i za druge dvije u valjanom roku, resorno ministarstvo, koje je ovlašeno da licencira rad obrazovnih ustanova, neće im izdati dozvolu za rad,pojasnio je ministar Muhamed Ramić.

U tom slučaju, dodaje, učenici bi bili prebačeni u neke druge škole.

S druge strane, KŠC traga za novim izvorom nansiranja.Kako saznajemo od Slave Grgića, direktora škole, do srijede bi trebali riješiti problem nansiranja.

U međuvremenu, u stalnom su kontaktu sa osnivačem, Banjalučkom biskupijom, a angažovani su viši nivoi vlasti BiH i RH.

Direktor Grgić ističe kako škola nije za opciju da roditelji plaćaju školarinu, zato što ih upravo to razlikuje od svih centara u BiH. Uvjereni su da će na vrijeme početi novu školsku godinu.

Upisni rokovi su pri kraju i gotovo svi kapaciteti počev od osnovne, preko Medicinske do Gimnazije su popunjeni.

Posebno je izražen interes za upis prvačića, mada ni finansiranje osnovnog obrazovanja pri KŠC-u nije u potpunosti sigurno.

„Osnovna škola koja djeluje pri KŠC će se finansirati nakon odluke Vlade USK jer su oni na grantu i Vlada treba donijeti odluku o njihovom nansiranju od 1.9 do 31.12.

Interes za Gimnaziju postoji i oni će nesmetano dobiti dozvolu za rad“, izjavio je za Dnevnik RTV USK ministar obrazovanja Muhamed Ramić.

Ministar Ramić naglašava da će se sve škole KŠC-a, uključujući i Medicinsku, finansirati
iz budžeta do 31. augusta. No, prije toga očekuju garancije za finansiranje Medicinske kako bi njen rad bio stavljen u zakonske okvire.