Odjel pedijatrije Kantonalne bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić” ugostio je u petak, 6. oktobra 2017. godine, dječiji vrtić “Prvi koraci” iz Bihaća.

Mališani dječijeg vrtića posjetili su bolesne vršnjake te uz prigodne poklone i druženje obilježili “Sedmicu dječijih prava”.

Cilj ovakve vrste druženja jeste da se unaprijedi briga o djeci i njihovim pravima te ukaže na diskriminaciju i nepoštivanje dječijih prava i sloboda.