Lagumdžija imenovan za ambasadora dobre volje

Na zasjedanju Izvršnog vijeća Islamske organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu (ISESCO) u Rabatu, Zlatko Lagumdžija je imenovan ambasadorom dobre volje za dijalog među kulturama i civlizacijama -saopćeno je iz Fondacije društva zajedničkih vrijednosti Sarajevo.

Lagumdžija je jedan od 13 ISESCO amabasadora, među kojima su i bivši premijer Malezije Muhamed Mahatir i Jordanski princ Hasan, a koji dolaze iz po tri države Azije, Afrike, Bliskog Istoka i Evrope, te jedan iz SAD.

ISESCO ambasadori rade na promovisanju kulturnih razlika, međunarodnoj solidarnosti i zajedničkim univerzalnim vrijednostima, promovisanju međureligijskog i interkulturalnog obrazovanja na državnom, regionalnom i globalnom planu.

Također, podržavaju državne i regionalne aktivnosti u implementaciji usvojenih 17 UN Samoodrživih razvojnih ciljeva i rade na jačanju uzajamnog respekta vjerskih i kulturnih razlika, uključujući i borbu protiv predrasuda i stereotipa koje razaraju savremena društva.

Izvršno vijeće je zahvalilo imenovanim na prihvatanju njihovog poziva da koordiniraju na projektima obrazovne, naučne i kulturne saradnje te promoviranju civilizacijske misije ISESCO.

ISESCO je organizacija, čiji je cilj promoviranje dijaloga među civilizacijama, zbližavanje među kulturama i mirnom koegzistencijom među ljudima širom svijeta.

Dizajniran od Organizacije islamskih zemalja prije više od 33 godine s mandatom da razvija obrazovanje, nauku, kulturu i komunikacije u svijetu, prešao je put od 25 do 52 države članice danas.

(Faktor.ba)

Related posts