Krivične prijave protiv bužimskog načelnika, predsjedavajućeg Općinskog vijeća i ostalih

Stranka demokratske akcije Bužim u utorak je održala press konferenciju, kojoj su prisustvovali članovi Povjereništa SDA Bužim, federalni zastupnik ispred SDA, te vijećnici SDA u Općinskom vijeću općine Bužim.

Povod za sazivanje press konferencije su krivične prijave koje su vijećnici SDA u OV Bužim podnijeli protiv općinskog načelnika Zikrije Durakovića, predsjedavajućeg OV-a Safeta Ljubijankića, općinskog pravobranioca Almire Đip – Duraković, predsjednika MZ Konjodor i općinskog vijećnika Remzije Pajalića, i ostalih, a vezano za Odluku o davanju saglasnosti na sporazum o načinu izmirenja dugovanja mjesnih zajednica prema firmi d.o.o. Kov-grad Bužim, kojim Općina Bužim preuzima, kako navode, nepostojeću obavezu da iz općinskog budžeta isplati iznos od nekoliko stotina hiljada KM, čime se praktično Budžet zadužuje i uvodi u deficit.

Kako je istaknuto na konferenciji, a zbog čega je i podnešena krivična prijava, općinski vijećnici SDA sumnjaju da su lica protiv kojih su podnešene krivične prijave omogućili i usvojili Odluku o izmirenju dugovanja mjesnih zajednica, bez pravnog osnova, na nezakonit i nestatutaran način te mimo procedure definisane Poslovnikom o radu.

Time je, kako navode, na štetu Budžeta Općine Bužim spomenutoj firmi omogućena imovinska korist u iznosu od najmanje 750.000 KM.

Zbog toga, kako se navodi u krivičnoj prijavi, postoji osnova sumnje da su gore pomenuti počinili teži oblik krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, definisanog Krivičnim zakonom F BiH.

U SDA Bužim ističu da će se, na institucionalan način i uvijek kada to bude potrebno, boriti da se zaštiti imovina i interesi Općine Bužim, kao i interesi njenih građana, a konačnu odluku o svemu trebaju donijeti nadležni istražni i pravosudni organi.
Pokrenut i upravni spor

Osim krivičnih prijava, Klub vijećnika SDA Bužim je pred nadležnim sudom podigao tužbu za utvrđivanje zakonitosti Odluke o davanju saglasnosti na sporazum o načinu izmirenja dugovanja mjesnih zajednica prema firmi Kov-grad Bužim, usvojene od strane Općinskog vijeća Bužim.

Foto: Tužba za utvrđivanje zakonitosti

Ovom tužbom se traži poništenje navedene odluke, koja, kako se navodi, osim što je štetna po Općinu Bužim i proizvodi štetne posljedice, usvojena je i na nezakonit način.
Prestati sa mobingom nad zaposlenicima

Iz SDA Bužima su pozvali općinskog načelnika Zikriju Durakovića i rukovodstvo JKP KOMB Bužim, da bez odlaganja prestanu sa vršenjem mobinga i diskriminacije nad zaposlenicima u općinskom organu uprave i komunalnom preduzeću, a koji s njima ne dijele ista politička uvjerenja.

/Buziminfo.ba

Related posts