Ko građane Krajine „uzima lopatom“ proteklih 12 godina

//Ko građane Krajine „uzima lopatom“ proteklih 12 godina

 Bila je 2006.godina.

Vlast  u Unsko-sanskom kantonu (USK)  i tada  je pričala  bajke i „razvijala“ Kanton. Neki  od „vitezova” krajiške izvršne i zakonodavne vlasti i danas  su „živi“. Pitaju se „za sve”. Samo u odnosu na 2006. bogatiji za stotine hiljada KM državnih para. Za stanove od Bihaća, Sarajeva do Beča. Bahatiji, maliciozniji, bezobrazniji i socijalno neosjetljiviji .Vladaju, „razvlače narodu pamet”, pričaju  bajke i „razvijaju“ Kanton. Iz koga ljudi masovno bježe. Gdje cvjeta korupcija, bijeda, i gdje je nada odavno  rahmetli. Krajina je lijepa, ali ima samo jednu manu-u njoj bijedno živi 95 posto građana. Ostali su „budžetlije”, državni službenici i namještenici, ministri, premijeri, zastupnici…Te 2006. godine u Skupštinu USK izabrano je 12 zastupnika SDA, 5 DNZ-a, 5 SBiH, 5 SDP-a i jedan tzv. nezavisni, inače bivši član SDP-a. Tada još nije postojala A-sda, a SDA su u krajiškom Parlamentu predstavljali: Admir Hadžipašić, nezaposlen, dipl. pravnik, prvi put biran i odmah predsjedavajući Skupštine USK-a sa 26 godina, Ejub Alagić, direktor tadašnje ABS banke, inače profesor orijentalistike, Jusuf Bajrektarević, nezaposlen, viši pravnik, Mujo Beganović, mašinski tehničar bez zaposlenja, Esad Bašagić, dipl.ecc., zaposlen u JU II srednja škola u Cazinu, Sead Kadić, magistar tehničkih nauka, već tada u penziji sa 39 godina života, Asim Kamber, navodno profesor jezika i književnosti zaposlen u Parlamentu FBiH u Domu naroda (na funkcijama u zakonodavnoj vlasti od 1996-do danas), Ferid Kulosman, završena Vojna akademija, nezaposlen, Sabina Muhić, dipl. pravnik, nezaposlena, Kasim Mulalić, ekonomist, završio „fakultet” u Banjoj Luci, Reuf Osmanagić, srednja stručna sprema, tada apsolvent, nezaposlen i Husein Rošić, magistar tehničkih nauka, zaposlen kao viši asistent na Tehničkom fakultetu u Bihaću, biran već tada po drugi put. Stranku DNZ, osuđenog ratnog zločinca Fikreta Abdića, koji je tada služio zasluženu zatvorsku kaznu u Puli, Republika Hrvatska (RH), predstavljali su Elvira Abdić-Jelenović, dipl. ing. građ., zaposlena u Parlamentu FBiH-Dom naroda, Ibrahim Mujić, doktor prehrambene tehnologije, nezaposlen, Hakija Beganović, nastavnik i nogometni trener, nezaposlen, Edina Huskić, student Prava, Kenan Keserović, dipl. menadžer u javnoj administraciji, zaposlen u Parlamentu FBiH-Dom naroda i Muhamed Škrgić, univerzitetski profesor, nezaposlen. Stranku za BiH (SBiH) koja je danas praktično skoro nestala sa političke scene te 2006. godine predstavljali su: Mirnes Alagić, dipl. pravnik, nezaposlen, Mine Bahtić, dipl. ecc., upravnik Pošte u Sanskom Mostu, Senad Kananović, ekonomist, zaposlen u Parlamentu FBiH-Dom naroda, Sulejman Kazić, dipl. in. drvne industrije, zaposlen u JU A Frischeis Sarajevo, Šefik Veladžić, ekonomist, vojni penzioner i Jasna Šarić, informatičar, nezaposlena. Socijaldemokratsku partiju (SDP) predstavljali su: Mira Ljubijankić, profesorica, zaposlena u Parlamentu FBiH-Dom naroda, dopredsjednica Doma, do tada već više puta birana u zakonodavnu vlast, Muhamed Dervić, profesor filozofije, nezaposlen, Farko Hodžić, vojni penzioner, Mladen Lonić, poljoprivredni tehničar, zaposlen u Parlamentu FBiH-Dom naroda i Albin Muslić, dipl. pravnik, asistent na Pravnom fakultetu u Bihaću. Nezavisni zastupnik bio je Ibrahim Ibraga Topić, profesor filozofije, nezaposlen. Admir Hadžipašić bio je predsjedavajući Skupštine USK-a, a dvoje dopredsedavajućih Ibrahim Mujić i Mira Ljubijankić. Iz ovog pregleda može se zaključiti  da je ogromna većina zastupnika izabrana  i zasnovala radni odnos u zakonodavnoj vlasti. Tako su u Domu naroda  zaposleni: Asim Kamber, Mira Ljubijankić, Mladen Lonić, Elvira Abdić-Jelenović, Kenan Keserović i Senad Kananović. Radni odnos u Skupštini USK-a zasnovali su na period od četiri godine slijedeći zastupnici: Admir Hadžipašić, Ibrahim Mujić, Mirnes Alagić, Jusuf Bajrektarević, Mujo Beganović, Hakija Beganović,  Muhamed Dervić, Edina Huskić, Ferid Kulosman, Sabina Muhić, Reuf Osmanagić, Ibrahim Ibraga Topić, Jasna Šarić i Muhamed Škrgić. Dakle, glasajući za  zastupnike u Skupštini USK-a krajiški narod je istovremeno za  njih 20 od 30, obezbijedio i dobro plaćeno radno mjesto sa najvećim mogućim privilegijama o kakvim nisu mogli ni sanjati. Osim plata i paušala, zarađivali su i na dnevnicama, toplim obrocima, toškovima goriva, odvojenom životu, članstvu u brojnim povremenim i stalnim skupštinskim komisijama. Od 10 stalnih komisija većina zastupnika je bila član ili predsjedavajući u jednoj ili dvije. U izvršnu vlast USK-a (Vlada) za mandat 2006-2010. godine izabrani su: premijer Šemsudin Dedić, dipl.ecc., Senad Kajdić, dipl. pravnik, ministar unutrašnjih poslova, Marijana Vlašić, dipl. pravnik, ministrica pravde, Irfan Samardžić, dipl. ecc., ministar finansija, Amir Hadžić, dipl. ing. maš., ministar obrazovanja, nauke,  kulture i sporta, Rasim Pajić, ekonomista, ministar za pitanja boraca i RVI, Rasima Bobić, dipl. ing. polj., ministrica poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Mehmed Ćenanović, dpl. ing. maš., ministar privrede, Mustafa Avdagić, doktor medicine, ministar zdravstva i socijalne politike i Nada Azinović, dipl. pravnik, ministrica građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša. Sekretar Vlade bio je Esmir Brković, a sekretar Skupštine USK-a Smail Kličić

Podvlačenje  crte

To je bilo 2006. godine. Dvanaest godina kasnije „podvlačimo crtu”. Pogledajmo gdje je ko i koliko njih se još očajnički drži za državno finansijsko uže. Admir Hadžipašić  je zastupnik u Skupštini   USK-a i u Domu naroda Parlamenta FBiH ali kao član A-sda. Samozatajni Jusuf Bajrektarević zvani Juka (A-sda) savjetnik je gradonačelnika Cazina, Esad Bašagić (SDA), zastupnik u Parlamentu FBiH, a Sead Kadić (SDA) u  Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Zahvaljujući njemu u Zastupnički dom Parlamenta FBiH (jer se Kadić pomjerio u pomenuti Dom) ušao je Asim Kamber (SDA), koji nije dobio dovoljan broj glasova na izborima 2014. godine. I Kasim Mulalić (SDA) je federalni zastupnik i uz Kambera, praktično cijelo poslijeratno vrijeme na „državnim jaslama“. Mulalić je uz to već drugi mandat direktor BH Pošte u Bihaću. Husein Rošić je aktuelni premijer USK-a i jedan od najupornijih karijerista SDA. Sve ove godine obdržao se zahvaljujući pažljivom „osluškivanju“ situacije u Stranci, a trajno povjerenje stekao je na posljednjem kongresu SDA kada je dopisivao glasove za svoje favorite, zbog čega je obilježen kao „poltron numero uno“ i „djevojka za sve“. Elvira Abdić-Jelenović je aktivna u Općinskom vijeću Velika Kladuša gdje joj je otac Fikret, osuđeni ratni zločinac, načelnik općine a kompletna rodbina savjetnici i vijećnici, izuzev majke Fazile i najstarije sestre. Jelenovićka je po drugi put izabrana za predsjednicu Laburističke stranke koja je dio pozicije na vlasti u USK-u zajedno sa SDA, DF-om i SBB-om. Kenan Keserović (DNZ) zastupnik je u Skupštini USK-a u mandatu 2014-2018., Mira Ljubijankić profesionalni zastupnik u Parlamentu FBiH, a u Domu naroda je prije toga provela šest godina u dva mandata i sa 71. godinom života ne prestaje da se bavi politikom, odnosno uzima laganu državnu paru. Farko Hodžić Hodža itekako je aktivan u politici i dan-danas. Kao član SDP-a bio je opet zastupnik u Skupštini USK-a i lavovski se borio za poziciju predsjedavajućeg Skupštine na kojoj je povremeno imao primanja veća od 5.000 KM. Kad je SDP „zglajzao” Hodžić je napravio novu stranku DF i opet je u vlasti kao pozicija, a krajiška javnost šokirana je njegovom nezajažljivom ambicijom da pozapošljava rodbinu i svoje ljude. Mladen Lonić (SDP) je još uvijek zastupnik u Skupštini USK-a i  u Domu naroda Parlemanta FBiH, a težak politički rad nedavno ga je koštao infarkta. I Albin Muslić je ostao vjeran politici kao unosnom zanimanju – nakon što ga je nekadašnji lider SDP-a a sada pravosudni krivični slučaj Hamdija Lipovačanagovorio da se prihvati mandata načelnika općine, Muslić se 2014. opet vratio u skupštinske klupe gdje kao i ostali  zarađuje „hljeb bez motike“. Od ostalih  zastupnika Skupštine USK-a u mandatu 2006-2010., prema informacijama portala mojusk.ba, stanje je slijedeće. Ibrahim Ibraga Topić je umro 2016. godine, Ibrahim Mujić je bolestan i trenutno mu se sudi na Kantonalnom sudu zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja na Biotehničkom fakultetu u Bihaću, a Mirnes Alagić je nakon „ljubavi” sa SBiH, naprasno „zavolio” SDA i tako dobio sigurno radno mjesto u birou ZZO USK-a u Sanskom Mostu. Mujo Beganović, nekad SDA, pa A-sda, vratio se  ponovo u SDA, da bi političku karijeru na zalasku obilježio kao predsjednik, sada minorne, SBiH. Baš je politička sudbina bila ironična prema njemu – godine 1996. Beganović je u Cazinu letvom udario osnivača i lidera  SBiH Harisa Silajdžića. Sulejman Kazić je vijećnik SBiH u Općinskom vijeću u Sanskom Mostu.  Sa političke scene nestali su Hakija Beganović, Muhamed Dervić, Edina Huskić, Ferid Kulosman, Senad Kananović, Sabina Muhić, Šefik Veladžić, Mine Bahtić, Reuf Osmanagić,  Jasna Šarić i Muhamed Škrgić.

Ministri, direktori, savjetnici…Kod članova Vlade USK-a u mandatu 2006-2010. situacija je slijedeća: Šemsudin Dedić, je aktuelni  ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  u Vladi FBiH, potpredsjednik SDA BiH, sabornik Islamske zajednice i predsjednik Kantonalnog odbora (KO) SDA USK-a, dakle, u svom političkom zenitu. Senad Kajdić  je zbrinut u Sarajevu (pomoćnik direktora u „Elektroprivredi BiH”) odmah nakon završetka mandata (poklopilo se to sa hapšenjem policijskog komesara Rame Brkića), a tadašnji premijer Dedić nije ga smijenio 2009. godine kao ni ministricu Vlašić, iako su njih dvoje kao i potom smijenjeni ministri Rasima Bobić i Mehmed Ćenanović napustili zasjedanje Skupštine USK-a. Irfan Samardžić je nakon mandata počeo privatni biznis i uglavnom je van BiH. Amira Hadžića je za svog savjetnika uzeo Sanjin Halimović, ministar poduzetništva i biznisa u vladi FBiH, ali ga je i otpustio kada je pravio aranžman sa predsjednikom FBiH Živkom Budimirom o zapošljavanju supruge Samile u Budimirovom Kabinetu, dok je Halimović u Mostaru zaposlio lice koje je „zamijenilo” savjetnika Hadžića. Hadžić je i sada savjetnik, ali kod ključkog načelnika Nedžada Zukanovića. Rasim Pajić (A-sda) je zastupnik u Skupštini USK-a u mandatu 2014-2018. i šef Kluba A-sda, Rasima Bobić, zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a, a Mustafa Avdagić nakon šest godina načelnikovanja u Sanskom Mostu, direktor Opće bolnice u ovom gradu. Nada Azinović je naprosto „nestala sa političke mape” Kantona, a radila je u Općini/Gradu Cazin, dok je Mehmed Ćenanović v. d. direktora Fonda za stambeno zbrinjavanje boračke populacije USK-a:. Esmir Brković je sekretar Općine Bosanski Petrovac, a Smail  Kličić penzioner.