Ključ: Zbog planiranih radova danas i sutra prekidi u napajanju el. energijom

Dana 24.10.2016.g.(ponedjeljak)

Od 10:00 do 13:00 sati AUTOSERVIS I SREDNOŠKOLSKI CENTAR;

Od 12:00 do 15:00 sati kupci trafopodručja KO 10 kV Ribnik u naseljima Crljeni, Crljeni 2, Banjica 1, 2, 3 i 4, Kneževići, Prhovo 2, Plamenice, Ljutića Brdo, Vukovo Selo, Bešići, Humići, Krantići, Pervići, ASA-PREVENT ZGON, SANATAF ZGON, SEPARACIJA, ZGON, ZGON 2 i 3, Šehići, DOM KULTURE, HOTEL TURIST, MUP, Ćurčići, Kovači, AUTOBUSNA STANICA, MOST,

Od 14:00 do 17:00 sati kupci trafopodručja KO 10 kV Velagići u naseljima: Podovi, Donji i Gornji Kamičak, Kamičak Vodovod, Delalovići, Fazlići, Kalabe, Balijevići, Sejarići, Krasulje Centar, Đukova Bara, Ramići 1 i 2, Zmajevac Vodovod, Grabovac, Ponjir 1, Ponjir 2-Majdan, Katarevac, Velagići- Džamija, Velagići-Škola, Pudin Han i Pudin Han 2, ROPS-CIGLANA, Hadžići, Donji i Gornji Vojići, Hasići, Kopjenica 1, 2 i 3, Lanište, Industrijska Zona Velagići.

Dana 25.10.2016.g. (utorak)

Od 16:00 do 19:00 sati kupci trafopodručja u naseljima Egrlići, BOLNICA, Luka 1 i 2, Centar, Pijaca, Osnovna škola Soliter.

Od 10:00 do 13:00 sati kupci trafopodručja KO 20 kV Rejzovići u naselju REJZOVIĆI;

Od 12:00 do 15:00 sati kupci trafopodručja KO 20 kV Previja : Tvornica Hanlovsko, Rudenice, Dubočani 1, Velečevo 1 i 2, Gornji Dubočani 2 i Okašnica;

Od 14:00 do 17:00 sati kupci trafopodručja KO 20 kV Sanica u naseljima : Jezerci, Šljivari 1 i 2, Donja Sanica-Škola,SEPARACIJA-DIVEL, GSM LOKVENI VRH, Gornja Sanica, Tarbuci, SEPARACIJA MEDIĆ, Donja Sanica, Sanica 1 i 2, Zavolje, Vrelo 1, Jabukovac, Biljani 1 i 2, Donji Budelj, Brkići, Gornji Budelj, DI SANICA -TVORNICA ŠPERPLOČA i PILANA.

Related posts