Ključ: Poribljavanje na rijekama Sani i Sanici

Očuvanje ribljeg fonda i briga za ribolovne vode pored ostalog stalne su aktivnosti Sportsko-ribolovnog društva Ključ. U aktivnosti SDR Ključ spada i poribljavanje ribolovnih područja kako bi se podstakao prirast, te očuvao i unaprijedio riblji fond.

Tako su članovi Sportskog ribolovnog društva Ključ uz prisustvo kantonalnog inspektora u nedjelju 27.11.2016.godine izvršili poribljavanje rijeka Sane i Sanice autohtonom potočnom pastrmkom veličine 12-15 cm. Ukupno je pušteno preko 10.000 komada ribe, a prema riječima Besima Pudića, sekretara SRD Ključ, ovo je do sada najbolje poribljavanje ikada obavljeno, što se tiče kvalitete ribe i količine koja je pobribljena na ovim rijekama.

15209098_10211284376491289_462469712_n 15209266_10211284447573066_1078280655_n 15211632_10211284441172906_578998932_n 15211775_10211284376531290_2021962090_n 15218188_10211284446053028_916659269_n 15227978_10211284445213007_1309433663_n 15239161_10211284444252983_717640403_n

Related posts