Ključ: Obilježena 24. godišnjica formiranja 1. Krajiškog bataljona i 7. Krajiške brigade

U subotu, 16. jula, u Ključu je svečano obilježena 24. godišnjica formiranja 1. Krajiškog bataljona i 7. Krajiške brigade.

Vojna formacija, koja je u sastavu Armije R BiH nastala spajanjem 1. i 7. Krajiške brigade, bila je sastavljena od dobrovoljaca koji napuštaju Evropske zemlje da bi učestvovali u odbrani BiH.

Ove dvije formacije su prije spajanja imale značajne vojne uspjehe na ratištima Igmana i Tarčina, te na ratištima kod Jajca. Dana 25. novembra spojile su se u 17. Krajišku brigadu.

Kroz 17. Vitešku Krajišku brigadu prošlo je preko 6.000 boraca iz 40 općina BiH, uključujući općine Cazinske Krajine.

Već u aprilu 1993. godine ponijela je naziv „Slavna“, a nakon toga odlikovana je kao brigada i „Zlatnim ljiljanom“. Nedugo zatim pripala joj je i titula “Viteška”.

Ova brigada dala je tri velika generala: rahmetli Mehmeda Alagića, te Fikreta Ćuskića i Sakiba Forića.

Related posts