Jusić: Ne postoji vojska na svijetu koja nema obavještajno sigurnosni sektor

Zamjenik ministra odbrane BiH Sead Jusić u čijoj je nadležnosti između ostalog i obavještajno sigurnosni rad za novinsku agenciju Patria kazao je da još ne postoji nikakav prijedlog o izmjeni i dopuni zakona, a ni utvrđen nacrt, te da je samo formirana Radna grupa koja treba da utvrdi izmjene postojećeg zakona.

– Ne radi se o ukidanju ni o formiranju neke nove agencije, niti je urađen prijedlog i nacrt. Postoje glasine i priče da se radi nešto na izmjenama i dopunama Zakona o Oružanim snagama BiH, konkretno člana 9. koji govori o vojno-obavještajnom radu u Oružanim snagama BiH. Ministarstvo je prošle godine ponovo pokrenulo određene aktivnosti na osnovu dosadašnjih iskustava i anomalija, nedorečenosti u dosadašnjem zakonu koji definira rad obavještajno sigurnosni u Oružanim snagama da se vidi mogućnost izmjene tog člana 9.

Tu se radi o nekim definicijama koje su nejasne. Recimo tamo treba da stoji obavještajni rod ili obavještajno sigurnosni organi itd. Ali, jedan tipičan primjer, odnosno što doslovce tamo piše da obavještajno sigurnosni sistem ili sektor u Ministarstvu sigurnosti od svih obavještajnih agencija tražit će prikupljanje strateških podataka interesantanih za Ministarstvo odbrane odnosno Oružanih snaga. Šta treba biti izmjena?

Ako stoji tako u zakonu „strateški“ to je previše slobodno da neko definira šta je to strateško, odnosno može se tumačiti ovako – da je po zakonu obavezno da obavještajno sigurnosni organ traži od sigurnosnih agencija prikupljanje strateških, a sebi uzima za pravo da možda neki koji su i strateški prikupi kako hoće. Znači, u zakonu bi trebalo da stoji obavještajno sigurnosi organ će sve interesantne sigurnosno obavještajne podatke tražiti od sigurnosnih agencija, jer on nema ni reursa ni zakonska ovlaštenja da bilo kakve informacije prikuplja na terenu – kaže Jusić.

Ovim izmjenama ne bi bio stvoren nikakav paralelizam, niti neko vanzakonsko uzimanje nadležnosti, već da se na osnovu dosadašnje prakse relacije i korelacije sa drugim obavještajno-sigurnosnim agencijama kvalitetnije i jasnije definišu.

– Nije još niko ništa napisao, ovo govorim šta nama zapinje za oči kada se iščitava zakon. Na čelu te Radne grupe je Marinko Šiljegović i na osnovu svih pravilnika kako se vrši izmjena i dopuna zakona krenulo se u aktivnosti – kaže Jusić.

Cijela priča oko navodnog paralelizma pokrenuta je iz RS-a tačnije od poslanice Dušanke Majkić koja je kazala „da nema nikakve potrebe da se vojno-obavještajni sektor bavi poslovima sigurnosti građana“. Naglašava Majkić da se nadležnost Sektora za obavještajno-sigurnosne poslove odnosi samo na krug kasarne, a da on ima oko 200 ljudi, što je previše.

– Ako njegova nadležnost ne bude proširena, ovaj sektor bit će potpuno nepotreban i oni koji rade na kreiranju pregleda odbrane isključit će ga iz Ministarstva odbrane. Da bi sačuvali poziciju tog sektora, planiraju da prošire njegove nadležnosti – tvrdi Majkić i dodaje da je ovakva izmjena pokušana i 2011. godine, ali da su to osujetili srpski poslanici.

– Imamo Vojno-obavještajni bataljon i definirano je zakonom šta je njegova funkcija i možda sva ova medijska halabuka koja se diže ide za tim da treba ukinuti Vojno-obavještajni bataljon. Naravno, to pitanje nije definirano, da li će biti ili neće ne znam. Ja ne znam ni jednu vojsku koja je bez tog organa, ali u okvirima zakona vojska mora za sebe prikupljati podatke na zakonom dozvoljen način preko drugih sigurnosnih agencija uzimati za sebe što im treba.

Pregled odbrane nije završen dokument i ja neću da kažem ni ostaje li taj bataljon ni ne. Ja samo tvrdim da ne postoji vojska koja nema obavještajni ili sigurnosni organ – dodao je Jusić.

Related posts