Pustite Unu da ne dižemo bunu!

Una se voli srcem, a brani naukom

Poštovani prijatelji Unskih smaragda i rijeke Une!

DSC05035Unski smaragdi, društvo za stvaranje kulture čuvanja i zaštite rijeke Une, koji su nosioci najvećeg UN svjetskog priznanja za zaštitu životne sredine „GLOBAL 500“, su ekološki pokret i svojevrsna ekološka škola, čija su djeca zbog svog originalnog ekološkog stvaralaštva u Smaragdnoj dolini, proglašena „vijesnicima ekološke civilizacije“. Vođeni idejom Boška Marjanovića da Unu ne treba čuvatii od ljudi, već učiti ljude da čuvaju Unu, djeca su udahnula život tom „ekološkom čedu“ i kreirala sebi put u ekološku budućnost. Njegovo veličanstvo na rijeci Uni je dijete i ono je najblistaviji dragulj na toj najljepšoj rijeci na Svijetu–rijeci Uni. Ovako temeljito sazdani „Unski smaragdi“ imaju uporište u dvije besmrtne vrijednosti: -Rijeku Unu čije je proticanje u ljepoti nezaustavljivo; -I djecu sa obala te čudesne rijeke koja se stalno rađaju. Taj prirodni proces je najveća garancija njihove vječnosti i sudbinske povezanosti.DSC05028

Duhom bogati građani Bihaća nisu bili nijemi svjedoci rađanja novih generacija i prije trideset godina počinje proces ekološkog odgoja i obrazovanja djece. Djeca su u svoje porodice i škole unijela ekološku poruku tvorca Unskih smaragda, čika – Boška Marjanovića: „Rijeku Unu ne treba čuvati od ljudi, već učiti ljude da čuvaju Unu“, što je potvrdilo drevnu misao da je dijete najbolji učitelj čovjeka.

„Una“, Nacionalni park je bio naš najveći ekološki korak

I upravo, kad smo ostvarili svoj ekološki san 29. maja 2008. godine, kada je Una proglašena Nacionalnim parkom i kada je stupio na snagu Zakon o nacionalnom parku i kada je Nacionalni park u najvećem usponu razvoja turizma, pomislili smo, da smo konačno, „naučili ljude da čuvaju Unu“. Međutim, neprekidni nasrtaji na Unu opominju na odgovornost i kontinuiranu budnost, kao i ekološku edukaciju novih generacija, koju valja poučiti kako od Une bolje i kvalitetnije živjeti, kako na Uni razvijati dječiji ekološki i naučni turizam, kako poštivati prirodne zakone i zakone koji uređuju pitanja: zaštite, unapređenja, korištenja i upravljanja zaštićenim područjima, jer se samo tako može spasiti čarobni „prirodni fenomen“- Una, koja je postala opće nacionalno dobro i rijeka cijelog Svijeta. Govoriti o tome da izgradnja HE na Uncu neće naškoditi Uni, je priča za neupućene i ekološki neosviještene. Una sa svojim pritokama čini jedan „živi organizam“. Narušimo li samo jedan njen organ, Una će poput „sistema spojenih posuda“ doživjeti promjene cijelim svojim tokom, koje će za posljedicu imati totalno uništenje ekosistema. A Una, bez svog biljnog i životinjskog svijeta, postaje i ostaje mrtva priroda. Sedra Une, bez koje nema ni slapova ni kaskada, stvarana milijunima godina, može se uništiti u djeliću sekunde, napravimo li samo jedan pogrešan zahvat.

Unski smaragdi su izgradili trajni mehanizam odbrane Une: Održali su naučni skup:„Valorizacija prirodnih i društvnih vrijednosti sliva rijeke Une“, kojim su utemeljili Nacionalni park „Una“ na naučnoj osnovi. Pedeset četiri naučnika u 85 svojih naučnih saopštenja, odgovorno su dokazala da bi svako neadekvatno ekonomsko iskorištavanje rijeke Une i izgradnja hidrocentrala, trajno uništilo njen eko sistem. Unom racionalno mogu gazdovati samo ekološki obrazovani domaćini u koje izrastaju djeca Unskih smaragda. Ta djeca su duboko svjesna da je njihova budućnost neraskidivo vezana za sudbinu Une, a ono od čega treba da se živi, to se ne uništava. Ta djeca neće bježati u svijet od bistre i čiste Une, već će nastojati da originalnom turističkom ponudom na svojoj rijeci, privuku taj svijet. Svojim ekološkim imidžom, želju za Evropom i Svijetom možemo pretvoriti u potrebu Evrope i Svijeta da dođu kod nas, kao što to već, uveliko, čine. Jasno je da se Una ne može samo gledati i diviti se njenoj ljepoti, jer se od nečega mora živjeti. Za tako nešto Una je velika šansa. Recept je u okretanju razvoja ekološkog turizma, a to znači graditi hotelske komplekse, centre za rekreaciju i sport, podići ekološki centar djece svijeta „EKO UNA“, proizvoditi zdravu hranu, izgrađivati infrastrukturu i sve drugo što je potrebno profitabilnoj turističkoj privredi, koju promoviše Nacionalni park Una i svakom pruža jednake šanse. Uz dužno poštovanje vodi kao obnovljivom enrgetskom i nezamjenjivom izvoru života, moramo poštivati i volju naroda čije je opredjeljenje da rijeku Unu stavi u funkciju turizma od kojeg će kvalitetnije živjeti. Ino kapital je dobro došao, ali ako je vođen samo profitom, onda može biti destruktivan i poguban za Unu i njeno stanovništvo. Zato, dajmo prednost drugim obnovljivim izvorima: Izgrađujmo solarne i vjetroelektrane, proizvodimo biomasu i bio-gorivo, a živimo od tvornice turizma – generatora zazvoja-Nacionalnog parka „Una“.

Možda nismo dovoljno svjesni vrijednosti prirodnog i društvenog potencijala rijeke Une, ali kada smo upitali čuvenog kanadskog ekologa, Pol Mejkoka, učesnika Naučnog skupa o Uni, koji živi samo 70 km od Nijagarinih vodopada, šta misli o Štrbačkom buku, poredeći ga sa Nijagarinim vodoapdima, shvatili smo da su za njega Nijagarini vodopadi samo zastrašujuća masa vode, a Štrbački buk je „zapanjujuće ljepote i čudesan prirodni ambijent za produhovljenog i dobronamjernog čovjeka“. Potvrdu ove nesvakidašnje ljepote, potvrđuju i turisti kojih je svake godine sve više. Upravo, iz tog razloga, Unski smaragdi su Unu do sada čuvali i sačuvali od ekocida razne prirode, a oni se zovu: -Izgradnja 6 HE na svakom dragulju rijeke Une- devedesetih godina: Martin Brod, Štrbački buk, Ostrožac, Grmuša, Kostaajnica i dragulj rijeke Sane-Vrhpolje. -Izgradnja tzv. „Hećine“ HE na rijeci Unac, sa visokom branom -2007. godine, -Izgradnja HE u Martin Brodu, tzv, „Bičakčićeve – ruske HE-2015. godine. -Branimo je svim sredstvima od odlaganja nuklearnog otpada u njenoj blizini. Ako smo mogli 30 godina Unu čuvati i sačuvati od izgradnje HE i druge prljave tehnologije, to možemo i sada. Javno mnijenje je sve značajniji faktor u kreiranju politike zvaničnih vlasti. Zajedno možemo sve. Izgradimo zajedničke mehanizme u daljnjoj odbrani rijeke Une, jer pokazali smo da to možemo i znamo!

Unski smaragdi poručuju:

-Dok se i jedan „Smaragd“ Unom kreće, HE na Uni se praviti neće!

-Od danas, pa za sva vremena, Una ne smije biti narušena!

-Unom se mogu kupiti sva bogastva Svijeta, ali sva ta bogatstva ne mogu kupiti Unu!

-Bistar um – bistra Una!

-Unski smaragdi su najveća „brana“ hidroelektrana!

„Uno, da te je vidio Štraus, ne bi komponovao „Na lijepom plavom Dunavu“, nego „Na divnoj smaragdnoj Uni“ /Enver KRUPIĆ/.

Za sve prijatelje Unskih smaragda i čuvare rijeke Une: Mejasa DUPANOVIĆ, predsjednica Unskih smaragda.

/Prilog Unskih smaragda „Javnoj tribini za spas Une“, povodom Nacrta plana upravljanja za period: 2016. – 2021. godine, koju je organizirala Bihaćka građanska inicijativa/.

Pripremio: Esad ŠABANAGIĆ/reprezent.ba

Related posts