Jasmin Musić, savjetnik premijera USK boravio u posjeti Gradskoj upravi Sarajeva

Jučer je Jasmin Music, savjetnik premijera USK borvio u posjeti Gradskoj upravi Sarajeva. U razgovoru sa zamjenikom gradonačelnika Abdulahom Skakom definirao je nekoliko mogućnosti, čija realizacija može biti od pomoći općinama Unsko-sanskog kantona. Istaknuo sam da smo ponosni na Sarajevo kao naš glavni grad, da velika broj naših studenata studira fakultete na Univerzitetu u Sarajevu, da učenici osnovnih i srednjih škola redovno posjećuju glavni grad BiH i imaju svijest o historijskoj ulozi i važnosti Sarajeva.

Međutim, mislim da Sarajevo pored toga što je administrativni centar, može i mora biti spona i oslonac za razvoj manjih lokalnih zajednica. Krajišnik se Sarajeva nije odrekao ni u najtežim, ratnim vremenima, a Sarajevo je naš glavni grad i Sarajlije su oduvijek poštovale Krajišnika. Na nama, mladima je obaveza da brišemo nametnute granice razdvajanja. Nema jakog Sarajeva bez jake svake općine u BiH. Nema jake općine bez jakog Sarajeva. To je ta sinergija koju ćemo podstaći. Uvezati studente naših univerziteta, privrednike, administracije. Mi smo jedno i zajedno imamo fantastične potencijale.

Sarajevo zna naše kulturno-historijske znamenitosti, privredne i prirodne resurse, turističke potencijale i biće nam podrška u institucijama države BiH. Siguran sam da uz više rada i mudrosti možemo kvalitetno iskoristiti institucionalne kapacitete našeg glavnog grada i ostvariti na osnovu toga pozitivne rezultate, kazao je mr. Music.

Related posts