Japodian Echoes u Gradskoj galeriji Bihać

U četvrtak 15. septembra u 20:00 sati u Gradskoj galeriji Bihać će biti upriličeno otvorenje izložbe „Japodian Echoes“ autora Admira Adija Dizdarevića.

Izložba Japodian Echoes je audiovizualni projekat baziran na bogatoj historiji Japoda, Ilirskog plemena koje je naseljavalo područje današnjeg bosanskog Pounja kao i Like i Gorskog Kotara (Hr). Temelji se na istraživanju japodske ostavštine koju autor (pr)oživljava vizuelno i muzički služeći se novim medijima i tehnologijom. Adi redizajnira postojeće japodske artefakte, te koristeći se njihovim uzorcima gradi nove forme koje praćene ambijentalnim muzičkim kompozicijama rezoniraju kao upečatljiv odjek u sadašnjost. Iako se cijeli projekt temelji na stvarnim historijskim činjenicama one su stilizirane i prevedene u jezik današnjeg vremena, te obogaćene autorovim ličnim izrazom. Japodian Echoes možemo okarakterizirati kao „novu prošlost“ tj. svojevrsnu kreativnu interpretaciju japodske etnogeneze.

Admir (Adi) Dizdarević je grafički dizajner i multimedijalni umjetnik iz Bihaća (BiH). U oblasti grafičkog, web i interaktivnog dizajna djeluje od 2003. godine, a profesionalnu karijeru započinje 2009. godine saradnjom sa nekoliko internacionalnih agencija i projekata. Izmedju 2010. i 2015. obavlja funkciju senior dizajnera te art direktora za neke od vodećih kreativnih agencija i brendova svijeta.

Njegov rad je publiciran u nekoliko knjiga u Evropi, Aziji i Americi (Visual Harmony, Infinite Icon, Infographic in media, GUI Design itd.), a objavljivan je i na desetinama printanih i web magazina. Do sad je imao jednu samostalnu izložbu (“Feelings and thoughts”, AU, Beč 2014.), te više od 10. grupnih. Član je nekoliko dizajnerskih grupacija uključujući i “designaustria”. U svom radu preferira minimalizam i harmoniju kroz nekovencionalan pristup kombinovanim medijima i eksperimentalnim formama.

Dizdarević je također osnivač nezavise audio-vizualne etikete “Sub Bits” (bivši “Sub magazin”), te autor i muzički producent “Japodian Echoes” projekta.

Related posts