IOM, UNHCR I UNICEF KOD PREMIJERA RUŽNIĆA I KOMESARA KORIČIĆA - MIGRANTSKA SITUACIJA U USK-A TEMA RAZGOVORA

Premijer Unsko- sanskog kantona Mustafa Ružnić sa policijskim komesarom Mujom Koričićem primio je danas predstavnike: IOM, UNHCR-a i UNICEF-a za Bosnu i Hercegovinu.

Sa čelnim ljudima ovih organizacija razgovaralo se o trenutnoj stanju uzrokovanog migrantskom situacijom na ovom području.

Premijer Ružnić kazao je da očekuje da će biti ispoštovane preporuke EK da se teret migracija rasporedi jednako na području BiH, te da će državne vlasti, u čijoj je isključivoj nadležnosti oblast migracija, aktivno preuzeti obavezi upravljanja krizom.

Što se tiče USK, kantonalna vlast se obavezuje da će ispoštovati obaveze zaštite ranjivih kategorija, djece bez pratnje i porodica sa djecom.

Izvor:uskinfo.ba

Related posts