INTERVJU: Hadis Jusić, direktor JKP Komrad Bihać

1. Bihaćko JKP Komrad preuzeli ste 3. januara 2013. godine. Netom ranije u preduzeću je bio štrajk koji je rezultat nagomilanih problema u samom preduzeću u tom periodu. Kako ocjenjujete stanje u preduzeću nakon tri i pol godine?

Jusić: Štrajk nikad nije rezultat dobrog stanja, pa tako nije bio ni u ovom slučaju o kojem govorite. Radnici uglavnom stupaju u štrajk kada im poslodavac ne može obezbijediti ono što im pripada Zakonom o radu, a to su plate i ostale naknade koje nemaju karakter plata. To je bio jedan težak trenutak za JKP Komrad doo Bihać. Pored neizmirenih obaveza prema radnicima tu su bile i obaveze prema dobavljačima koje su bile sa poprilično visokim iznosom i uveliko su prešle granicu podnošljivog. Uglavnom, stanje u preduzeću danas je osjetno bolje. Obaveze prema uposlenicima izmirujemo u zakonskim rokovima, uposlenima je uplaćen i regres za ovu , 2016. godinu. Obaveze prema dobavljačima su značajno smanjene. Uspjeli smo uložiti i značajna sredstva u opremanje preduzeća neophodnom mehanizacijom i opremom. Stanje u preduzeću sasvim sigurno ne bi bilo moguće popraviti bez timskog rada tako da je trenutno stanje svakako zasluga svih uposlenih u preduzeću. U protekle tri i pol godine JKP Komrad je od strane Agencije za istraživanje i razvoj uvršteno na tzv. bijelu listu, odnosno na listu uspješnih preduzeća u BiH što potvrđuje da smo uspjeli finansijski stabilizitrati preduzeće. Istakao bih također, da smo prije otprilike godinu i pol dana otpočeli sa uspostavljanjem Sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001 i da smo i taj posao završili i očekujem ubrzo i dobijanjem certifikata. Naravno da uvijek može bolje,ali uzimajući u obzir sve okolnosti ipak sam zadovoljan trenutnim stanjem u preduzeću.

2. Iza nas je nešto više od 7 mjeseci kalendarske 2016. godine. Da li imate podatke kako ste poslovali u ovom periodu i kako se realiziraju zacrtani planovi za ovu godinu?

Jusić: Naravno da imamo podatke. Poslovanje i realizaciju planova pratimo gotovo svakodnevno. Pripremili smo Izvještaj o radu za prvih 6 mjeseci ove godine za organe upravljanja preduzeća, Nadzorni odbor, Odbor za reviziju i Skupštinu preuzeća. Prošlu godinu smo završili sa ostvarenom neto dobiti u iznosu 158.737 KM što je rekordno ostvarena dobit u ovom preduzeću, a pokazatelji za ovu godinu su takvi da bi mogli ponoviti taj rezultat ili ga čak i popraviti. Dakle, finansijski planovi se ostvaruju zacrtanom dinamikom. Kada su u pitanju operativni planovi, odnosno realizacija planiranih ulaganja i razvoja je također u okvirima onog što smo na početku godine zacrtali. Istakao bih da su pri kraju radovi na izgradnji prve faze građevinskog objekta reciklažnog dvorišta,paralelno s tim ćemo krenuti i u nabavku potrebne opreme za opremanje reciklažnog dvorišta za šta smo već obezbijedili planirana sredstva za ovu godinu. Također, u fazi smo pripreme za uređenje staza na gradskom mezarju Humci što podrazumijeva pripremu i polaganje asfalta. Sve u svemu, ono što smo planirali za sada uspijevamo i realizirati.

3. Vaše preduzeće je uspješno realiziralo nekoliko projekata koji su dijelom sufinansirani od strane određenih institucija sa viših nivoa. O čemu se radi i koliki je njihov značaj?

Jusić: Kad god nam se ukaže prilika za bilo kakav vid saradnje sa potencijalnim partnerima mi je u JKP Komrad iskoristimo. Naravno, da bi uopće mogli biti nekom partner potrebno je da ispunjavamo određene uslove, prvenstveno se radi o urednom i redovnom izmirivanju poreskih obaveza, obaveza redovnih uplata zdravstvenog i penziono-invalidskog osiguranja za uposlene. Imamo odličnu saradnju sa Ministarstvom za prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a. U posljednje 3 godine smo u suradnji s njima realizirali niz projekata, uglavnom se radilo o nabavci opreme za potrebe našeg preduzeća iz ekoloških naknada. Ostavrili smo saradnju i sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH s kojim bi ovih dana trebali potpisati Ugovor o poslovnoj saradnji i svakako bih spomenuo i EKOPAK doo s kojima imamo uspješnu saradnju od 2013.godine. Jako bitna je ta saradnja sa institucijam na višim nivoima vlasti i ubijeđen sam da ona može biti i bolja i da se puno projekata, ne samo za JKP Komrad nego općenito, može realizirati u saradnji s njima.

4. Spomenuli ste EKOPAK, zajedno s njima ste pokrenuli u našem gradu projekat odvajanja otpada odnosno o selektiranju otpada. O čemu se tu radi i kolika je praksa selektiranja otpada u gradu Bihaću?

Jusić: Ekopak nam je pomogao da ozbiljnije uđemo u taj projekat u našem gradu. Ponovo smo uspostavili sistem tzv. eko otoka, ali i druge načine selektiranja otpada. Istakao bih to da smo 2015. godinu završili za značajnim količinama odvojenog otpada, odnosno od svih gradova i komunalnih preduzeća u sistemu Ekopaka zauzeli smo prvo mjesto po izdvojenim količinama iskoristivog otpada u FBiH. Naravno da tu ima još puno prostora za napredak, ali to je mukotrpan proces koji nećemo zaustaviti i poslovi recikliranja otpada moraju biti naša konstantna aktivnost. Da smo ušli ozbiljno u taj proces govori i činjenica izgradnje objekta reciklažnog dvorišta i nabavka opreme za opremanje istog. Građani ovog grada su ekološki osviješteni i ubijeđen sam da će, uz pomoć samih građana, u narednom periodu rezultati i na ovom polju biti značajno bolji.

5. Građane Bihaća najviše zanimaju cijene usluga odvoza smeća. Da li će ostati na istom nivou, odnosno neće li se povećavati u narednom periodu?

Jusić: Ako ih nismo povećali u trenutku dok je preduzeće bilo u znatno težoj finansijskoj situaciji nema nikakvog razloga ni da ih povećavamo ni u narednom periodu. Naprotiv, polako se stiču uslovi da se te cijene i smanje. Cijena usluge odvoza smeća građanima je posljednji put povećavana početkom 2012. Godine, a mi u preduzeću razmišljamo da je vrijeme da građanima vršimo uslugu odvoza otpada po nižoj cijeni. Moramo voditi računa da ničim ne ugrozimo finansijsku stabilnost preduzeća , ali vjerujem da ćemo iznaći mogućnost za takvo nešto. Svakako kada bi svi građani redovnije izmirivali svoje obaveze bilo bi nam puno lakše.

6. Čime kao direktor JKP Komrad niste zadovoljni kada je u pitanju firma na čijem ste čelu?

Jusić: Ja sam po prirodi osoba koja uvijek teži ka boljem pa i kada je u pitanju JKP Komrad znam da može bolje. Gledajte, JKP Komrad je preduzeće koje je po pravilu „krivac“ za sve što nije dobro u našem gradu pa čak i onda kada to i nije do nas. Ono što bih volio da je na jednom višem nivou to je uređenje našeg grada. Mislim ovdje prvenstveno na tzv. mobilijare, parkovske klupe, oglasne table, ulične korpe za otpatke, sadnja cvijeća i slično. Stvari koje bi naš grad učinile još ljepšim, urbanijim i privlačnijim. Naglasio bih da je JKP Komrad uglavnom izvođač radova koji sve poslove u gradu obavlja po nalogu Zavoda za prostorno uređenje grada i pod njihovom kontrolom pa i nabavku i potrebne poslove oko stvari koje sam pobrojao. U narednom periodu ćemo raditi na tome da, zajednički sa Zavodom za prostorno uređenje grada, te stvari podignemo na viši nivo. Naravno, za sve je neophodan novac ali ovo ne iziskuje puno novca i za to mora biti novca. Mislim da zajednički možemo puno bolje i da svi trebamo dati sve od sebe da nam Bihać bude čistiji, ljepši i uređeniji.

Related posts