Inspekcija potvrdila sumnje roditelja: Otkriven uzrok smrti beba u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar

Federalna uprava za inspekcijske poslove potvrdila je kako je kod četiri bebe koje su u mjesec dana, tokom augusta i septembra, umrle na odjelu neonatologije Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) u Mostaru izolirana bolnička bakterija Klebsiella pneumoniae koja je mogla dovesti do smrti premda je bolnica ranije negirala kako su tek rođene bebe imale bakteriju.

Federalni zdravstveni inspektori su dana 26.09. i 27.09.2016 godine izvršili inspekcijski nadzor u oblasti zdravstvene inspekcije zajedno sa kantonalnom sanitarnom inspektoricom koja je vršila inspekcijski nadzor iz oblasti koju kontroliše sanitarna inspekcija na Odjelu za intezivno liječenje i neonatologiju u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru, navodi se u saopćenju Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora te naknadno dostavljene dokumentacije i uvida u dokumetaciju u vezi prijava zaraznih bolesti, konstatovano je sljedeće:

Izvršen je uvid u dostavljenu medicinsku dokumentaciju za osam nedonoščadi. Inspekcijskim nadzorom konstatovano je da su sve bebe-nedonoščad smještene na Odjel za intenzivno liječenje u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. U toku boravka na Odjelu za intenzivno liječenje dolazi do pogoršanja zdravstvenog stanja nedonoščadi te se na osnovu kliničke slike ordinira odgovarajuća antibiotska terapija i uzimaju uzorci na hemokulturu. Nakon ponovljenih nalaza hemokulture kod svih nedonoščadi koja su smještena na ovom odjelu izolovana je bakterija Klebsiella pneumoniae (sloj ESBL), a u jednom slučaju iz nalaza brisa vrha katetera – izolovana Klebsiella pneumoniae.

Pored sprovedene antibiotske terapije, četvero nedonoščadi je umrlo, a četvero nedonoščadi koje je imalo sličnu kliničku sliku uz pojavu simptoma sepse je izliječeno.

Inspektorima su za vrijeme nadzora predočene uputnice za Odjel za patologiju radi vršenja obdukcije za umrlu nedonoščad. Od četvoro umrle nedonoščadi, uz pristanak i na zahtjev roditelja, izvršena je obdukcija jednog novorođenčeta, te se čeka nalaz obdukcije koji se federalnim zdravstvenim inspektorima treba dostaviti .

Dana 4. oktobra 2016 godine federalni zdravstveni inspektori su izvršili uvid u protokole i prijave u Zavodu za javno zdravstvo HNK Mostar te konstatovali da je Zavod dana 27.09.2016 godine zaprimio osam prijava bolničke infekcije koje je ispunio ordinirajući ljekar Odjela za neonatologiju i intezivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prema Pravilniku o uvjetima i načinu provođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija na Obrascu broj 1 koji je nepotpun u smislu da nedostaju podaci koji se odnose na dijagnozu, terapiju, ishod, datum smrti i napomene bolničke komisije. Prema istom Pravilniku na Obrascu 2 – uzročnici bolničke infekcije – pod tačkom 6. zaokružena je Klepsiella spp. na svih osam prijava, navedeno je u saopćenju Federalne inspekcije.

Istragu su zatražili roditelji dvije preminule bebe iz Mostara koji su posumnjali da je uzrok smrti njihove djece bakterija Klebsiella pneumonija od koje je prošle godine na istom odjelu umrlo troje djece.

Federalni zdravstveni inspektori će nakon provedene inspekcije poduzeti zakonom propisane mjere te će izvijestiti nadležno tužilaštvo, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

(Faktor.ba)

Related posts