Gradsko vijeće Bihać u ponedjeljak razmatra Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2017. godinu

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je za ponedjeljak 20.marta 2017. godine sa početkom u 9 sati 7. sjednicu Gradskog vijeća Bihać. Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici, a vijećnici će raspravljati o slijedećim tačkama:

1. a) Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2017. godinu.

2. b) Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2017. godinu.

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana „Ceravci I“ za područje „A1“ i „H“

4. Izvještaj o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Bihać za 2016. godinu.

5. Izvještaj o radu Gradske izborne komisije Bihać za 2016. godinu.

Na znanje: Informacija o radu Policijske stanice Bihać za januar 2017.godine.

Related posts