Građani Brčkog ne smiju izaći na referendum

Povodom odluke Supervizora za Brčko Brusa Bertona (Bruce G. Berton) kojom se uskraćuje saglasnost za održavanje najavljenog referenduma o Danu Republike Srpske na području Brčko distrikta BiH, u javnosti su se pojavile određene špekulacije o navodnoj mogućnosti izjašnjavanja građana Brčko distrikta BiH koji su državljani Republike Srpske na najavljenom referendumu i to glasanjem na biračkim mjestima van područja Brčko distrikta BiH.

– Tim povodom podsjećamo javnost a posebno sve političke subjekte da se Nalogom supervizora od 02.02.2007.godine, striktno zabranjuje bilo kakvo održavanje referenduma sa pravnim efektom na područje Brčko distrikta BiH za koje nije data prethodna saglasnost supervizora.

Imajući u vidu da bi svako izjašnjavanje građana Brčko distrikta BiH na referendumu, pa i na glasačkim mjestima van područja Brčko distrikta BiH, proizvelo pravne efekte kao da je referendum održan u Brčko distriktu BiH, jasno je da su prijedlozi o izjašnjavanju građana Distrikta na referendumu na glasačkim mjestima izvan Distrikta potpuno neprihvatljivi.

Podsjećamo međutim i na to da je stavom 3. tačka 1. Naloga supervizora kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu od 04.08.2006.godine propisano da ni jedan postupak bilo kog od entiteta ili bilo koje institucije koja je sastavni dio istih, preduzet na dan ili nakon dana izdavanja ovog naloga, neće imati nikakvo pravno dejstvo u Distriktu ili bilo kom dijelu istog.

Omogućavanje građanima Distrikta koji su državljani Republike Srpske da glasaju na referendumu koji je utvrđen od strane institucija entiteta Republika Srpska, značilo bi flagrantno kršenje naprijed citiranih odredaba Naloga supervizora od 04. avgusta 2006.godine – kažu iz Odbora SDA Brčko.

Related posts