Građani Bosanske Krupe protiv nove benzinske pumpe i traže izmjenu regulacionog plana “Luke”

27. jula ove godine OV vijeće Bosanska Krupa je usvojilo prednacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana „Luke“ koji inače obuhvata skoro 20 ha urbanog područja Bosanske Krupe.

Danas je održana i Javna rasprava u kojem je učestvovalo 50tak naših sugrađana a prednacrt je predstavio Institut za građevinarstvo “IG” iz Banja Luke. Izmjena i dopuna regulacionog plana “Luke” Bosanska Krupa odmah na startu je imala 17 primjedbi i 52 potpisa protiv ovakvog regulacionog plana.

U višesatnoj raspravi u kojem su najviše učestvovali sugrađani koji žive na mjestu regulacionog plana najviše se protivilo na način izgradnje kružnog toga i otvaranje nove ceste kojim bi Međumostovi se spojili u Ulicu Patiotske lige. Riječ je o nemogućim uvjetima izgradnje ceste zbog rušenja velikog broja privatnih objekata i oduzimanjem zemljišta istih. Predvač iz Instituta za građevinarstvo “IG” iz Banjaluke je prihvatio ovakve primjedbe.

Druge primjedbe su se najviše odnosile protiv ovakvog kružnog toga, koji bi obuhvatio nemogućnost rada u objektima koji zapošljavaju preko 20 ljudi, ali isto tako i izgradnji nove Benzinske pumpe Ibrahimović prema riječima sugrađana. Isto tako sumnjaju u sigurnost saobraćaja i pješaka ukoliko ostane na mjestu na kojem je planiran Regulacionim planom.

Pošto je na Javnoj raspravi bio prisutan i određeni broj vijećnika OV Bosanska Krupa, pozvali su da u petak na sjednici OV Bosanska Krupa daju prijedlog za povlačenje ovakvog regulacionog plana. Svi učesnici Javne rasprave su zaključka da su za izgradnju infrastukture u Bosanskoj Krupi i uređenju grada ali uz potpunu tehičku mogućnost i uz prihvatanje njihovih prijedloga i sugestija.- pišu krupljani.ba

Related posts