Grad Bihać učestvuje u UNICEF-ovom projektu „Povećajmo mogućnosti djeci za rano učenje“

Projekt pod nazivom „Povećajmo mogućnosti djeci za rano učenje“ realizira UNICEF BiH u suradnji sa gradom Bihaćem, na osnovu plana aktivnosti za 2015-2016. godinu odobrenog od strane UNICEF-a BiH. Cilj projekta je osiguranje što boljih uvjeta za rano učenje, odnosno povećati mogućnosti što kvalitetnijeg predškolskog obrazovanja djece, proširujući mogućnosti ranog učenja za svu djecu predškolske dobi, kao i za djecu sa posebnim potrebama te djecu romske populacije.

U okviru projekta biti će angažirani logoped,psiholog,asistent u nastavi , asistent za romsku manjinu i tri odgajatelja. Projekt će se izvoditi u JU „Dječiji vrtić“ Bihać i trajat će pet mjeseci. Sva potrebna sredstva za izvođenje projekta osigurao je donator UNICEF BiH putem grada Bihaća, a danas su angažirane osobe potpisale i ugovore o angažmanu na ovom projektu.

Related posts