Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić danas je, zajedno sa sekretarom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Hamdom Tinjakom, otvorio 14. privredno-kulturnu manifestaciju “Dani jabuke 2017” u Goraždu.

– Sajam jabuke ovdje u Goraždu, pored sajmova šljive i trešnje, jedan je od naših tradicionalnih sajmova. Prehrambena industrija i poljoprivredni sektor u Bosni i Hercegovini imaju ogroman dugoročni ekonomski potencijal. Taj potencijal još uvijek nije u potpunosti realiziran, i u ovoj oblasti svakim danom primjetan je određeni napredak, ali taj proces može i treba se odvijati još i brže. Promatrajući štandove naših vrijednih proizvođača ovdje na sajmu, uvjeren sam da ovo visokokvalitetno voće i voćni proizvodi iz naše zemlje mogu pronaći profitabilno mjesto na europskom te drugim tržištima diljem svijeta, s obzirom da tržišta zdrave hrane dobivaju sve veću važnost u svijetu, a vrlo je izgledno da će se taj trend i dalje nastaviti u narednim decenijama – istakao je ministar Dedić  govoreći na sajmu. Sajam se završava za dva dana a  uz brojne izlagače iz BiH i regije, održat će se i stručna predavanja, kao i dodjele nagrada za kvalitet izloženih proizvoda.

Federalni ministar  je  takođe danas  u goraždanskom naselju Kodžaga Polje  pustio u   probni rad hidromelioracijski  sistem koji je izgrađen u okviru Projekta razvoja navodnjavanja (IDP) koji, uz podršku Svjetske banke, implementira Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

  • Trenutno se u Federaciji BiH navodnjava tek oko 1,5 posto  obradivih površina, zbog čega je izuzetno važno povećati površine obuhvaćene sistemom navodnjavanja, s obzirom da je svaka druga godina sušna. Šteta od suša samo u jednoj godini veća je od ukupnog ulaganja u sisteme za navodnjavanje, što nam govori o važnosti trajnijeg rješavanja ovog problema-kazao je Dedić.

On je naglasio kako će investicije u navodnjavanje doprinijeti  jačanju naših sela i razvoju poljoprivrede, jer bez navodnjavanja nema intenzivne poljoprivredne proizvodnje, pa tako ni konkurentnosti, ni na domaćem, niti na svjetskom tržištu.

  • Vodotoci rijeka Drine, Save, Neretve, Une, Sane i drugih naših rijeka trebaju biti iskorišteni za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta –   rekao je federalni ministar.

Govoreći o važnosti projekta za poljoprivredne proizvođače on je  istakao kako je osiguran kredit Svjetske banke u iznosu od 22,9 miliona dolara za potrebe navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

  • Trenutno su u realizaciji projekti navodnjavanja na više lokacija u Federaciji BiH.  Pored ovih sredstava, kroz projekte IFAD-a osigurat će se našim poljoprivrednim proizvođačima sekundarna mreža kojom će se voda dovoditi do svake parcele, kako bi projekat u konačnici bio realiziran i stavljen u funkciju -poručio je Šemsudin Dedić.

Inače, ovi projekti se realizuju u 10 lokalnih zajednica u FBiH među kojima su i Grad Goražde i Foča/Ustikolina . Ovim projektima Ministarstvo nastoji rješavati sve učestalije probleme suša, kako bi se preventivno djelovalo i spriječile štete na poljoprivrednim imanjima kakve su bile prisutne u ranijim godinama.