Goran Salihović: Podložni smo terorističkim napadima kao i svaka druga zemlja Evrope

Glavni tužitelj Tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Salihović ocijenio je u razgovoru kako u ovom trenutku građani BiH mogu biti zadovoljni stanjem u oblasti sigurnosti kada govorimo o terorističkim prijetnjama, ali da je naša zemlja podložna napadima kao i svaka druga zemlja u Evropi.

Nakon sjednice Operativne grupe za borbu protiv terorizma na kojoj će se na dnevnom redu naći prijedlog odluke o formiranju Koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma na nivou BiH razgovarali smo sa glavnim državnim tužiteljem Goranom Salihovićem.

Na pitanje koliko je za BiH važno uspostavljanje Koordinaciono tijela za borbu protiv terorizma na državnom nivou, Salihović je rekao da BiH već ima Udarnu grupa za terorizam koja je uspostavljena 2003. godine.

“Grupa na čijem čelu se nalazi glavni tužitelj pretrpjela je dvije izmjene. Nju čine sva policijska tijela na nivou države i entiteta. U ovom slučaju dogovorili smo se da bi trebali možda da promijenimo naziv u Koordinaciono tijelo, ali sve ostaje isto. Svakako tu je i funkcionalna izmijena određenih članove tako da ne bi bili vezani za imena”, rekao je Salihović.

Izmjene je objasnio na primjeru smjena ili isteka manadata ministara, odnosno kako se ne bi imao problem sa njihovim imenima već da se proces veže za funkciju.

“Danas je formirana Operativna grupa koja je i ranije radila, ali koja mijenja svoj oblik rada u smislu da članovi Operativne grupe sjede u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela kako bi bili još funkcionalniji i operativniji”, ističe Salihović.

Glavni tužilac Tužilaštva BiH kazao je kada govorimo o stanju u odnosu na terorizam u BiH da se uvijek govori o veoma osjetljivom pitanju.

“Mi možemo u ovom trenutku reći da imamo idealno stanje koje će se kroz pet minuta pretvoriti u najgore s obzirom na to da je riječ o globalnom problemu. Ako gledamo kategorije mi bi mogli spadati u drugu ili treću kategoriju dok se u prvoj nalaze zemlje poput Francuske i Belgije. U ovom momentu mi možemo biti zadovoljni, ali nikada ne možemo pretpostavljati šta se može desiti”, rekao je Salihović.

Dodao je da svi u Operativnoj grupi za borbu protiv terorizma imaju nultu toleranciju prema ovaj pošasti. Što se tiče dosadašnje koordinacije u BiH tokom terorističkih aktivnosti, kazao je kako možemo govoriti o izuzetno kvalitetnoj koordinaciji s obzirom na to da su svi morali poštivati zakon.

“U svakom slučaju Tužilaštvo BiH vodi istrage i na osnovu tih istraga mi podižemo optužnice, a prikupljanje dokaza je na policijskim agencijama koje služe kao servis Tužilaštvu BiH. Mi nismo u tom kontekstu imali nikakvih problema i sistem je funkcionisao prema mom mišljenju jako dobro zato što se poštovao zakon”, kazao je Salihović.

U tom kontekstu zaključio je i da je zadovoljan saradnjom sa policijskim agencijama sve dok one poštuju zakone koji su striktno propisali šta je čija uloga.

“Ta saradnja možda bi mogla biti brža i u tom smislu mi trebamo raditi. Zato smo se odlučili za ovu Operativnu grupu. Moram istaći i da sve informacije na kraju dođu u Tužilaštvo BiH i na osnovu tih informacija mi formiramo predmete”, rekao je Salihović.

Na kraju razgovora Salihovića smo pitali koliko je BiH podložna terorističkim napadima u odnosima na zemlje regije, ali i Evrope.

“U suštini podložni smo terorističkim napadima kao i sve zemlje Evrope i svijeta. Mi smo zemlja na tranzitnom putu i možemo očekivati bilo šta što se dešava u svijetu”, zaključio je Salihović.

Related posts