Gledao Da Vincijeve “nebitne” bilješke i provalio genijalno otkriće

Sve dosad su historičari umjetnosti smatrali da je veliki broj crteža u Da Vincijevim sveskama potpuno irelevantan. Međutim, nova studija je potvrdila da je takav jedan “beznačajan” crtež zapravo dokaz da je Da Vinci mnogo ranije otkrio jedan važan zakon fizike.

Iako je poznato da je Da Vinci sproveo prvu sistematsku studiju o trenju, nije bilo poznato kako je i kada došao do tih ideja.

Međutim, nova studija profesora Iana Hutchingsa sa Univerziteta u Cambridgeu uspjela je da napravi detaljnu hronologiju koja je ukazala na pravi trenutak kada je Da Vinci došao na genijalnu ideju.

Stranica iz njegove sveske iz 1493. bila je privlačna prvenstveno zbog blijedog crteža žene u gornjem uglu, dok su dijagrami koji su se nalazili u dnu strane smatrani običnim bilješkama u crvenoj kredi.

Međutim, Hutchings je smatrao da tu stranicu vrijedi detaljnije proučiti i otkrio da su grube geometrijske figure nacrtane na njoj zapravo nizovi blokova koje vuče teg na konopcu prebačenom preko čekrka i to baš u onakvom rasporedu kakav se danas prikazuje prilikom objašnjavanja zakona trenja.

“Ovi crteži pokazuju da je Leonardo razumio osnove trenja još 1493. Leonardo je 20 godina proučavao trenje i svoje empirijsko razumjevanje ove pojave ugradio u modele u nekoliko mehaničkih sistema”, rekao je nakon otkrića Hutchings.

Related posts