FUP o cyber kriminalu: Osigurajte sve svoje uređaje i podatke

Sve veći broj hakerskih napada na servere velikih kompanija, ali i država, pokazuje da je borba sa cyber kriminalom jedan od najvećih izazova modernog vremena.

Kako su za Fokus.ba istakli iz Federalne uprave policije (FUP) ova prijetnja ne zaobilazi ni BiH budući da internet mreža počiva na globalnom nivou i dostupna je svim korisnicima bez obzira na njihovu namjeru (posao, zabava, činjenje krivičnih djela).

“Iz same te činjenice uslovljena je neophoda saradnja na prikupljanju i razmjeni informacija na otkrivanju krivičnih djela cyber kriminala i učinilaca tih krivičnih djela sa svim relavantnim međunarodnim organizacijama. BiH je potpisnica međunarodne Konvencije o kompjuterskom kriminalu te je u skladu sa istom uskladila svoje zakonodavstvo, na kojima počiva saradnja sa međunarodnim organizacijama”, naveli su za Fokus.ba iz FUP-a.

Istakli su da na cyber sigurnosti, kao jednom od segmenata globalne zajednice, ne mogu raditi samo organi formalo zaduženi za otkrivanje i istraživanje nedozvoljenih aktivnosti.

“Uzimajući u obzir da je internet prostor jednak za sve korisnike time svi korisnici internet usluga, bilo građani, pravna lica ili javni organi prevenstveno trebaju stvoriti sve preduslove da bi osigurali svoje uređaje, podatke na njima kao i postojeću infrastrukturu, kako bi se pojavili i djelovali neometano u javnom prostoru – internetu. Za to je neophodno praćenje novih trendova u oblasti cyber sigurnosti i implamentiranje novih tehnologija i sistema kako bi postali otporniji na eventualne napade. Praćenje novih tehnologija samo po sebi neće dati ozbiljne rezultate bez primjene istih od strane odgovarajućih stručnjaka, koji paralelno trebaju da svoje znanje nadograđuju u skladu sa svim novitetima koji su najizraženiji u ovoj oblasti”, naglasili su iz FUP-a.

Prema važećem Krivičnom zakonodavstu u FBiH svako ugrožavanje sistema bilo ometanjem rada istog da bi se izazvao zastoj u radu, izvršio neovlašten pristup unošenjem, izradom, izmjenom, brisanjem računalnih podatka ili programa, predstavlja krivično djelo.

“Svaka prijava i druga informacija do koje dođe ova Uprava uzima se u rad u skladu sa zakonskim procedurama, tako su u proteklom periodu obrađivane prijave koje su se odnosile na web deface, određenih web stranica kao i DDoS napadi na pojedine web protale. Federalna uprava policije je prepoznala prijetnje koje dolaze sve većom primjenom računara, računarskih sistema i informacionih tehnologija u svim segmentima društva, kao i uspostavom globalne mreže – internet koja se koristi za svakodnevnu razmjenu informacija, a sve više i provođenja novčanih transakcija bezgotovinskog plaćanja. U okviru Federalne uprave policije formiran je poseban Odsjek zadužen za borbu protiv kompjuterskog kriminala i otkrivanja počinilaca krivičnih djela iz ove oblasti”, zaključili su iz FUP-a.

Related posts