Dženis Šabulić,ministar zdravstva USK sastao se federalnim ministrom zdravstva

Dženis Šabulić, ministar zdravstva i socijalne politike u Vladi Unsko sanskog kantona sastao se jučer u Sarajevu sa doc dr. Vjekoslavom Mandićem, federalnim ministrom zdravstva.

Razovarali su o potrebi usaglašavanja federalnih i kantonalnih zakona u oblasti zdravstva i modalitetima koji bi potakli projekte javno privatnog partnerstvu u zdravstvu, što bi omogućilo ulaganja privatnog kapitala u zdravstvu.

– Aktualizirali smo temu naplate duga Hrvatske Vlade prema Unsko sanskom kantonu. Po osnovu pruženih usluga u zdravstvu USK bi trebao naplatiti 1,3 milion KM . Taj, dosad nenaplaćeni novac bio bi značajna finansijska injekcija za zdravstvo na području USK, kazao je ministar Šabulić.

Related posts