Davanje saglasnosti za kredit  od 13 miliona  KM Kantonalnoj bolnicei (KB) “Dr.Irfan Ljubijankić”  u Bihaću što se trebalo dogoditi na sjednici Skupštine Unsko -sanskog kantona (USK) u ponedjeljak 13. novembra   na kojoj nije usvojen dnevni red  i dalje je u fokusu javnosti i politike.

Blokada KB-a je neminovna bez kredita, a s druge strane,   materijali  za  kredit  su listom odbijeni  kako od Komisije za budžet Skupštine USK, tako i od resornog Ministarstva finansija.

Forsiranje  ove tačke   uz pritisak zaposlenika KB-a koji su  čekali ispred skupštinske sale stvorili  su i dodatni otpor kod opozicije zbog čega nije usvojen dnevni red.

U četvrtak će  biti održana  vanredna sjednica posvećena KB-u, kreditu, uopće, stanju u zdravstvu USK i najavljenom štrajku krajiških ljekara 20. novembra.

Kada je riječ o dugovanjima KB-a , najveća su  ona Zavodu zdravstvenog osiguranja (ZZO) USK od skoro 5 miliona KM, potom bihaćkoj “Farmaciji 2011” od 3,1 milion KM, firmi “Medic” 1,3 miliona KM, “Medical” d.o.o.  520.000 KM,  te kompaniji “Hifa” d.o.o Tešanj  od 460.000 KM. Medicinskom fakultetu u Sarajevu duguje se 176.000 KM, bihaćkom “Vodovodu”  183.000 KM, “Inel-med”-u Mostar 300.000 KM itd.

Zanimljivo je  da su među  dugovanjima  dobavljača najveća ona “Farmacije 2011”

. Aktuelni direktor KB-a dr. Smail Dervišević  u bliskim je vezama sa vlasnikom “Farmacije 2011″, navodno su kumovi.

Dervišević u poliklinici   u  bihaćkom naselju  Kamenica koja je ,  koliko je poznato, vlasništvo vlasnika ” Farmacije 2011″   radi određene urološke zahvate.

Kumstvo je kumstvo ,a dug je dug.