Dokle se stiglo s Upitnikom: Neki pripremaju odgovore, neki još nisu dobili ni pitanja

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH od ponedjeljka, 9. januara, počelo je pripremati odgovore na pitanja, koja spadaju u domen ovog ministarstva, kazao je za Faktor resorni ministar Šemsudin Dedić. Tačnije, Ministarstvo je počelo sa konkretnom izradom doprinosa za odgovore na postavljena pitanja iz relevantnih poglavlja Upitnika, kako glasi zvanična formulacija procedure davanja odgovora.

Prema Dedićevim riječima, Ministarstvo na čijem je čelu uključeno je u davanje odgovora iz ukupno sedam poglavlja Upitnika. Do sada su već poduzete određene aktivnosti, kako bi se ovi odgovori što kvalitetnije pripremili.

– Predstavnici Ministarstva do sada su održali niz sastanaka sa predstavnicima ostalih nivoa vlasti u BiH. Cilj je bio da se jasno razgraniče nadležnosti za odgovore na pitanja iz Upitnika između kantonalnih, entitetskih i državnih institucija. Već je iskoordinirano koji nivoi vlasti će odgovarati na pitanja iz poglavlja 11, koje se odnosi na poljoprivredu i ruralni razvoj, poglavlja 12 – sigurnost hrane, zaštita zdravlja bilja i veterinarstvo i poglavlja 13 – ribarstvo. Osim toga, ovo ministarstvo dijelom je uključeno i u odgovore na pitanja iz poglavlja 1 – slobodno kretanje roba, poglavlja 3 – poslovno nastanjivanje i slobodno pružanje usluga, poglavlja 27 – okoliš i poglavlja 28 – zaštita potrošača i zdravlja – istakao je Dedić.

Dodao je da su predstavnici ovog ministarstva na dan kada je BiH dobila Upitnik upoznati sa novim informacionim sistemom za odgovore na Upitnik i planom sastanaka po poglavljima Upitnika.

Za razliku od ovog, Federalno ministarstvo izbjeglica i raseljenih osoba još uvijek nije dobilo niti jedno pitanje iz Upitnika. To je bio jedini odgovor kojeg smo dobili od resornog ministra Edina Ramića, kada smo ga pitali šta je institucija na čijem je čelu do sada učinila u okviru priprema za davanje odgovora.

U Direkciji za evropske integracije BiH (DEI BiH) provjerili smo da li je ijedna institucija u našoj zemlji već počela dostavljati odgovora na pitanja pristigla iz Brisela.

– Rok za dostavljanje doprinosa za odgovore na postavljena pitanja ističe 31. januara, tako da domaće institucije još uvijek nisu počele dostavljati odgovore. Osim samih odgovora domaće institucije će, tamo gdje je to u Upitniku zatraženo, morati dostavljati i odgovarajuće dokumente, poput zakona, odluka, propisa, strategija i slično – kazala nam je portparolka DEI BiH Marina Kvaz-Siručić.

U brojnim drugim ministarstvima, kako na nivou entiteta, tako i u državnoj vladi kako saznajemo, još uvijek nisu počeli s bilo kakvim aktivnostima u vezi s Upitnikom. Nezvanično, u nekima od državnih ministarstava još uvijek nemaju ni prevodioce, a kad će ih angažovati, ne zna se.

BiH je u upitniku, kojeg je predsjedavajućem Vijeća ministara Denisu Zvizdiću uručio evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o priširenju Johannes Hahn 9. decembra prošle godine, dobila ukupno 3242 pitanja. Prema predviđenoj dinamici bh. vlasti bi odgovore na sva ova pitanja trebali uputiti u Brisle do 9. juna ove godine.

faktor.ba

Related posts