Detalji vojne vježbe na Manjači: Zbog čega je uslijedio “Brzi odgovor”

Višednevna združena vježba “Brzi odgovor 2016”, koja je izvedena pod zapovjednom palicom EUFOR-a, a u kojoj su, pored jedinica iz sastava EUFOR-a i KFOR-a, značajnim snagama bile zastupljene i Oružane snage BiH, okončana je danas na poligonu kasarne “Mika Bosnić” na Manjači.

U pripremi i planiranju ove vježbe, komanda EUFOR-a tijesno je sarađivala i koordinirala sa OS BiH i oslanjale sa na domaće infrastrukturu i na domaće kapacitete za obuku, prevashodno na PSOTC (Centar za obuku za operacije podrške miru) i na Centar za borbene simulacije.

Vježbe poput “Brzog odgovora 2016” su centralni događaj u kalendaru obuke EUFOR-a i presdstavljaju krunu godišnjeg ciklusa obuke. Ovogodišnja vježba izvedena je po scenariju potpuno prilagođenom mogućim izazovima pred snagama upotrijebljenim u mirovnim operacijama.

Vježba na Manjači pokazala je da su mirovne operacije sve važniji i sve zahtjevniji vid upotrebe oružanih snaga u svijetu, te da provođenje tih operacija zahtijeva sposobnost za rješavanje sve šireg spektra misija i zadataka, u rasponu od konvencionalnih dejstava, poput borbe u susretu i uspostavljanja odbrane na brzu ruku, preko suzbijanja nasilnih demonstracija i uklanjanja neeksplodiranih ubojnih sredstava, pa do medicinske evakuacije povrijeđenih.

Tokom pregovora između lokalnih vođa u selu koje se nalazi na konfliktnom području, nezadovoljni demonstranti su ih pokušali nasilno prekinuti. Selo su osiguravale snage mehanizirane pješadije, a pripadnici vojne policije potisnuli su demonstrante. U jednom trenutku došlo je do vatrenog incidenta pa je pješadija prihvatila borbu sa napadačima i vatrom ih držala na distanci do pristizanja pojačanja, koje je izvelo protivnapapad i odbacilo napadače.

Tokom razmjene vatre bilo je i povrijeđenih, pa je sanitetski helikopter demonstrirao operaciju izvlačenja ranjenika iz borbene zone, bez slijetanja. Pošto nije došlo do aktiviranja nekih od upotrijebljenih eksplozivnih sredstava, deminerski tim je odmah pristupio njihovom neutraliziranju, kako ta sredstva ne bi predstavljala naknadnu prijetnju po stanovništvo.

Premda je vizuelno najimpresivniji bio sam početak vježbe, kada su dva helikoptera “Iroquois” u brišućem letu nadletjela vježbovnu prostoriju i iskrcala timove za borbeno osiguranje perimetra, stvarni značaj ove vježbe ne leži u prikazanim taktičkim procedurama, već u sposobnosti oružanih snaga različitih nacija da koordinirano i zajednički djeluju u izvršavanju jedinstvene misije, pri čemu jezičke i druge barijere ne umanjuju njihov učinak na terenu.

U vježbi “Brzi odgovor 2016” učestovalo je ukupno 750 vojnika pod zastavama BiH, Austrije, Velike Britanije, Turske, Portugala i Mađarske, a OS BiH bile su zastupljene jednom mehaniziranom četom iz sastava 5.pješadijske brigade. Zračnu podršku pružala su tri helikoptera EUFOR-a, a u vježbi su kao elementi podrške učestvovali još i inžinjerijski vod iz sastava austrijske KoV, timovi za uklanjanje ubojnih sredstava iz Ujedinjenog Kraljevstva, Austrije i Mađarske, te međunarodna vojna policija. U izvođenje vježbe uključeno je ukupno 70 borbenih i drugih vozila, među kojima i transporteri M113 OS BiH.

Vježbi su prisustvovali brojni zvaničnici i predstavnici zemalja učesnica, među kojima i Lars-Gunnar Wigemark, šef EU delegacije u BiH. Wigemark je izrazio svoje zadovoljstvo vježbom i prilikom da se osvjedoči koliko je dobra saradnja EUFOR-a i OS BiH, dodajući da. “ova vježba pokazuje našu spremnost, nas iz EU i EUFOR-a, ali i također naših partnera iz OSBiH kao i naših partnera ostalih zemalja učesnica u misiji EUFOR-a i zemalja čiji su vojnici učestvovali u današnjoj vježbi.”

General Ante Jeleč, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH, zahvalio je EUFOR-u na ukazanom povjerenju i prihvatanju OS BiH kao ravnopravnog partnera u obuci i operacijama. “Danas su OSBiH vježbale za podršku miru, održavanje mira, zajedno sa evropskim snagama pokazale svoje sposobnosti da možemo zajedno rame uz rame sutra učestvovati u misijama UN očuvanja i gradnje mira u svijetu”, rekao je general Jeleč, a potom dodao: “U budućnosti ćemo razvijati neke druge sposobnosti da budemo spremniji. Vojnici su pokazali svoju spremnost, na opremi ćemo raditi, da budemo kompletni, jer oprema je lošija strana naših oružanih snaga.”

General Friedrich Schroeter, komandant EUFOR-a, rekao je da su vježbom “Brzi odgovor 2016” “željeli pokazati koliko ozbiljno shvatamo naše zadatke i koliko ozbiljno pristupamo njihovom izvršenju. Želimo biti aktivni, proaktivni, naročito kada se radi o sigurnom i stabilnom okruženju, ali i kada se radi o saradnji, radu sa našim kolegama iz OS BiH i želimo im pomoći da se što više i što bolje u budućnosti razviju.”

(E. Bektaš/Faktor.ba/Foto: V. Hasanbegović)

Related posts