Demant na naslov “Šta se dešava u Agrokomercu: Direktor prodaje imovinu kompanije bez saglasnosti Nadzornog odbora?”

Demant na naslov:

Šta se dešava u Agrokomercu: Direktor prodaje imovinu kompanije bez saglasnosti Nadzornog odbora?

 

1 2

Related posts