CIA objavila intrigantan izvještaj: Nakon Titove smrti ostat će samo Armija, Hrvati ruše SFRJ

Američka Centralna obavještajna agencija (CIA) deklasificirala je sredinom decembra svoje karte, i to u povodu 75. godišnjice obavještajnog kartografskog centra. On je počeo raditi u oktobru 1941. godine, dok CIA-e još nije bilo, ali je bio važan zbog rata koji je već trajao u Evropi, a za koji je dan udario i na američke obale, prenosi Patria.

Karte se rade u skladu s ključnim svjetskim krizama pa se može vidjeti precizna karta Kube 1962. godine u doba izbijanja raketne krize. Bivša Jugoslavija postaje sve zanimljivija 1970-ih godina, a posebno je intrigantan izvještaj CIA-e od 20. novembra te godine koje govori o jačanju decentralizacije te predviđa da zbog toga nije jasna “stabilnost u posttitovskom razdoblju.

“Aspiracije Hrvata za samostalnom Hrvatskom glavni su izvor napetosti u jugoslavenskom političkom sustavu”, navodi se.

Hrvati su nacionalisti, s iznimkom Dalmatinaca koji su bliži jedinstvenoj državi. Posebno je indikativna rečenica koja ističe: “Nakon Titove smrti ostat će samo Armija” govoreći o sve snažnijoj ulozi republika.

I na Sloveniju se gledalo kao na republiku koja je sklona vezama sa Zapadom, ali je premalena za razdor.

Hrvatska pak to može, a ključan je argument ekonomski doprinos Hrvatske tadašnjoj federaciji koji je u nerazmjeru s njenim utjecajem. Za Jugoslaviju se već tada tvrdi da se može definirati kao velika Srbija.

Karte SFRJ pojavljuju se od 1981. godine, nakon Titove smrti jer je CIA još 1970. bila svjesna da će se Jugoslavija raspasti, piše Jutarnji.

Related posts