Cazin: Vodostaji Mutnice i Korane bilježe tendenciju pada

Nakon što su se proteklih dana izlile iz svojih korita i poplavile poljoprivredna zemljišta i nekoliko objekata u svom slivu, vodostaji cazinskih rijeka Mutnice i Korane imaju tendenciju pada, a voda se polako povlači u korita.

Izuzetak je rijeka Horljava u MZ Stijena, koja već nekoliko dana plavi glavnu putnu komunikaciju prema naselju Vilenjača, kao i jednu porodičnu kuću i jedan poslovni objekt.

– Voda se lagano povlači u korito rijeke Mutnice i u korita ostalih vodotoka, osim rijeke Horljave, koja i dalje plavi poljoprivredna zemljišta u zaseocima Donji Malići, Malići i Mahmutagići i na tom području je i dalje u prekidu komunikacija Cazin – Vilenjača – rekao je Said Mujić, šef Civilne zaštite Grada Cazina.

Rječica Horljava je ponornica, čije mjesto uviranja je malog obima i teško prima ogromne količine vode s okolnih brda. Upravo zbog toga su poplave u ovom dijelu Cazina česta pojava, iako mnogi ne pamte vodostaj kakav je zabilježen ovih dana. Kada se dese ovakve poplave u Stijeni, često se dogodi da se zatvori i sami uvir, tako da voda ne može pronaći svoj put i ući u zemlju.

– Ogromne količine poljoprivrednog zemljišta na području Cazina su poplavljene, kao i dijelovi lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca. Sreća je da smo imali pozitivne rezultate od projekata čišćenja korita i obala i nismo u većoj mjeri imali plavljenja stambenih, privrednih i drugih infrastrukturnih objekata. Prema trenutnim podacima, poplavljen je jedan poslovni objekt u dijelu Poslovne zone Ratkovac – Begove Kafane, te dva objekta u području Malića bare u Stijeni, odnosno u zahvatu vodotoka Horljave. Jedan je porodično-stambeni objekt, a drugi je poslovni objekt-hala u vlasništvu pravnog lica “Memić gradnja” – istaknuo je Said Mujić.

Po njegovim riječima, trenutno postoji bojazan i od aktiviranja klizišta, a neka su već registrirana.

avaz.ba

Related posts